Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Algemene informatie aanvraag lidmaatschap

De KNZ&RV verwelkomt graag nieuwe leden in de verwachting dat die een bijdrage gaan leveren aan de doelstellingen en levendigheid van onze Vereeniging.

Het lidmaatschap is niet vrijblijvend. Onze Vereeniging heeft een meer dan 160 jaar oude traditie in het stimuleren van de beoefening van de watersport in het algemeen en in het bijzonder voor de jeugd. Wij streven ernaar daarin een voorbeeldfunctie te vervullen en organiseren daartoe, zowel voor het zeilen als voor het roeien, toer- en wedstrijdtochten en promoten de deelname daaraan. Deze activiteiten worden ondersteund door een veelheid aan sociale activiteiten gedurende de zomer en de winter. Deelname aan al deze activiteiten wordt op prijs gesteld in onze havens te Muiden en te Enkhuizen. Daarbij hebben wij de begrippen wellevendheid, integriteit en een gezonde scheiding tussen deze vrijetijdsactiviteiten en het zakelijk leven hoog in het vaandel staan.

De procedure rondom de aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

  1. Invullen van het aanvraagformulier: Verzoek het formulier nauwgezet, gedetailleerd en compleet in te vullen en daarin een korte weergave van uw levensloop op te nemen. Het doel van het formulier is dat op een eenvoudige wijze een compleet beeld van u verkregen wordt; van uw redenen om het lidmaatschap aan te vragen en van uw voorgenomen deelname aan onze activiteiten.
  2. Opgeven van drie referenten: De referenten dienen u goed te kennen. Referenten dienen tenminste drie jaar lid van onze Vereeniging te zijn, geen bestuurslid, geen familielid in de eerste of tweede graad en bij voorkeur ook niet slechts een zakenrelatie. Daarnaast is het niet de bedoeling meerdere referenten uit een gezin te vragen. Uiteraard dient u uw referenten van te voren op de hoogte te stellen van uw voornemen om hen als referent op te geven.
  3. Het verenigingssecretariaat benaderd uw referenten met de vraag om uw aanvraag schriftelijk te ondersteunen door het invullen van een referentenformulier.
  4. Uw aanvraag en de referentenformulieren worden achtereenvolgens door de Ballotagecommissie en het Bestuur behandeld.
  5. Indien tegen uw kandidatuur geen bezwaren bestaan, wordt uw kandidatuur gedurende 21 dagen aan alle leden van onze Vereeniging kenbaar gemaakt. Indien ook dán tegen uw kandidatuur geen bezwaren bestaan, krijgt u van het  verenigingssecretariaat het bericht dat u bent toegelaten als lid van onze Vereeniging.
  6. Om u te introduceren in de Vereeniging wordt u uitgenodigd voor het eerstvolgende Kennismakingsdiner voor Nieuwe Leden op onze Sociëteit te Muiden, waarbij ook uw referenten zullen worden uitgenodigd.  

Uw aanvraag en de daarbij verkregen informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De totale doorlooptijd van de procedure tot het moment dat u het bericht van toelating krijgt, is sterk afhankelijk van hoe snel en hoe compleet uw referenten hun formulieren invullen en retourneren. De doorlooptijd is minimaal twee maanden.

Mocht u nog nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.