KNZRV hoofd Briefpapier

Jaarprijzen

De jaarprijzen worden jaarlijks tijdens het Jaarfeest uitgereikt. Hieronder staat een overzicht van de prijzen.

Batavia Beker
De Bataviabeker is bestemd voor een lid die het belang van de Vereeni­ging op bijzondere wijze heeft behar­tigd. Op het Erelidmaatschap na de hoogste onderscheiding die exclusief aan een lid van de Vereeniging kan worden uitgereikt.

Winnaars Batavia Beker

Festa Prijs
Deze wisselprijs - een zilveren schaal - is bestemd voor een dame die zich op buitenge­wone wijze voor de belangen van de Koninklijke heeft ingespan­nen. De prijs is in 1978 door me­vrouw J. van Olphen-Odink ter beschikking gesteld.

 

Winnaressen Festa Prijs

Dr.Ir. Th.P. Tromp Prijs
Deze wisselprijs - een zilveren globe - is geschonken door Dr H.J. Kruisinga om de herin­nering levend te houden aan het enthousi­asme waarmee het erelid Tromp gedurende vele jaren de naam van de KNZ&RV heeft hoog gehouden in zeezeilwedstrij­den. Leden, varend zowel in de IMS klasse als in de ORC club klasse kunnen in aanmerking komen. De kandidaten dienen zelf de wedstrijden en de behaalde klasseringen op te geven.

 

Winnaars Dr. Ir. Th.P. Tromp Prijs

Witte Raaf Prijs
Deze wisselprijs - een zilveren model - is ingesteld ter stimu­lering van buiten­landse reizen met ronde en platbodemjachten. Het schip moet onder vlag van de Vereeniging varen en de schipper/eigenaar dient de gehele tocht aan boord te zijn geweest. Het schip dient op eigen kiel uit Muiden te zijn vertrokken, doch behoeft niet in hetzelfde jaar te zijn teruggekeerd in de haven van Muiden. Dit in verband dat leden hun schip in een verre bestemming laten overwinteren en dit niets hoeft af te doen aan de geleverde prestatie. Wel dient een logboek/journaal of reisbeschrijving bij het bestuur te worden ingeleverd.

 

Winnaars Witte Raaf Prijs

Mr. G. Dutry van Haeften Prijs
Deze in 1988 door de heren dr. H.J. Kruisinga, J. Fortuin en C.J.P. van Westreenen ingestelde prijs - een sculptuur - wordt aangebo­den aan iemand die een bijzondere prestatie in of ten behoeve van de roeisport heeft geleverd. De prijs werd t.g.v. het afscheid van Gijs Dutry van Haeften aangeboden. De schenkers waren respectievelijk voorzitter, onder-voorzitter roeien en penningmeester ten tijde van de aanstelling van de heer Dutry als bestuurssecretaris in 1975.

 

Winnaars Mr. G. Dutry van Haeften Prijs

Jurrjens Prijs
Deze wisselprijs - een beker - werd in 1927 door Carl Jurrjens aangebo­den als wisseltrofee voor de zei­ler/ster met de beste internationale resultaten in de 8 meter klasse. In 1930 werd de bestemming van de beker gewijzigd en uitgereikt aan de Neder­landse (plank)zei­ler/ster die naar het oordeel van het Bestuur in dat jaar de beste resultaten heeft behaald op internationaal gebied.

 

Winnaars Jurrjens Prijs

Goedkoop Prijs
Om voor deze prijs in aanmerking te komen moet men met een zeiljacht één of meerdere reizen op zee hebben gemaakt, waarvan de buiten­gaats afgelegde afstand per reis tenminste 200 zeemijlen bedraagt en in hoofdzaak zeilende is afgelegd. Het totaal van de reizen over maximaal zes jaren achtereen is bepalend.

 

Winnaars Goedkoop Prijs

Dr. Ernst Crone Prijs
Deze prijs - een halfmodel - is inge­steld ter bevordering van het maken van reizen met een zeil­jacht door jeugdige zeilers op deskundige en verant­woorde wijze. Ook kan de prijs worden toegekend aan (jeugdige) leden van de KNZ&RV, die zich bijzonder hebben ingezet voor het jeugdzeilen van de Vereeni­ging.

 

Winnaars Dr. Ernst Crone Prijs

Oceaan Prijs
Deze wisselprijs - een sculptuur - werd in 1975 ingesteld als erkenning voor de verdiensten van de gezagvoerder van een zeiljacht, na het succesvol en met goed zeemanschap volbrengen van een reis rond de wereld of een oceaanreis van minimaal 3000 mijl. Kan en zal niet elk jaar uitgereikt worden.

 

Winnaars Oceaan Prijs

Gouldprijs
Deze prijs - een zilveren beker - werd in 1913 door Captain G.J.J. Gould, te Dublin, lid van de KNZ&RV ter beschikking ge­steld als wisselprijs voor zeewaardige motorjachten èn motorsailers. Om voor deze prijs in aanmerking te komen moet men met een motorjacht een reis op zee hebben gemaakt, waarvan de buiten­gaats afge­legde afstand tenminste 250 zeemijlen bedraagt.

 

Winnaars Gouldprijs

Joris Dudok van Heel Prijs
Deze prijs werd door de heer J.F. Dudok van Heel bij zijn aftreden als voorzitter van de Koninklijke en mede als voorzitter van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij aan de KNZ&RV aangeboden. De prijs is bestemd voor (groepen van) personen van Nederlandse nationaliteit die zich bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt voor het bevorderen en/of verbeteren van de beveiliging en/of de veiligheid van de watersport in Neder­land. De directeur van de KNRM wordt verzocht na te gaan of aldaar een geschikte kandidaat aanwezig is. Het bestuur van de KNZRV komt ook met kandidaten. Gezamenlijk wordt besloten wie de prijs ontvangt. De prijs wordt maximaal één keer per twee jaar uitgereikt en minimaal één keer per vijf jaar.

 

Winnaars Joris Dudok van Heel Prijs

De Gouden Haan Prijs
Deze prijs - een schilderij van de hand van mevrouw M.A.A. van den Heuvel - Bourgeois - werd in 1996 door de heer ir. J. van den Heuvel bij zijn terugtreden als be­stuurslid aan de KNZ&RV aangeboden. De prijs wordt beschik­baar gesteld aan leden van de Koninklij­ke die door overdracht van ervaringen en inzicht door middel van publicatie en/of (visuele) voordracht hun informatie aan een breed publiek ter beschikking stellen.

 

Winnaars Gouden Haan Prijs

Haddock Wisselprijs
De prijs - een koperkleurige replica van een sextant - werd in 1997 door de heer R.W. Wissenraet bij zijn terugtreden als be­stuurder van de KNZ&RV aan de Vereeniging aangeboden. De prijs wordt beschik­baar gesteld aan een jeugdid, team, bemanning of groep van jeugdige leden der KNZ&RV, die een grote inzet heeft getoond in het actief bevorderen van het (onderling) wedstrijdzeilen met scherpe kajuitzeiljachten die eigendom zijn van de KNZ&RV of aan haar gelieerde organisaties.

 

Winnaars Haddock Wisselprijs

Hermine Karsten Wisselprijs
In 2002 aangeboden door Erelid Dr. H.J. Kruisinga. Wordt uitgereikt aan de meest positief actieve OT-er of schipper van de Pi. Daarmee wordt bedoeld degene of diegenen die alleen of met zijn tweeën, zowel naar de Jeugd toe zich op positieve wijze en verantwoordelijke wijze hebben neergezet, maar ook hebben laten zien zich verantwoordelijk te voelen voor de waarde van het beschikbaar hebben van de Pi.

 

Winnaars Hermine Karsten Wisselprijs

Royal Blue Peter Trophy
Deze prijs - een schilderij - werd in 2003 door de heer O.W. Folkers bij zijn terugtreden als bestuurslid/commissaris zeilwedstrijden aan de KNZ&RV aangeboden. De prijs is voor de snelst gezeilde tijd op het traject Muiden-Enkhuizen of Enkhuizen-Muiden en staat open voor zeiljachten met een SW factor.

 

Winnaars Royal Blue Peter Trophy


Royal Flat PeterRoyal Flat Peter Trophy
In 2005 bood de heer J.B.J. Geise een trophy aan voor de platbodemklasse met hetzelfde wedstrijdreglement.

 

Winnaars Royal Flat Peter Trophy

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Zoek op de website