Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Erepenningen en Jaarprijzen

 

 

grote-six-penning

Six Penning (1919)

De Six Penning is ingesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 november 1919. Op de Penning staat de beeltenis van wijlen Jhr W. Six als blijvend blijk van waardering voor hetgeen deze voorzitter voor de Vereeniging heeft gedaan. De Penning wordt uitgereikt aan personen en instellingen die zich voor onze Vereeniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Bestuursvoorstellen tot uitreiking van de Penning dienen bekrachtigd te worden door de Algemene Leden Vergadering.

Een kleinere versie van de Six Penning is bestemd voor ‘jachtschippers en matrozen van leden der Vereeniging als blijk van waardering voor langdurige en trouwe diensten’. De Penning wordt door het Bestuur toegekend.

Dragers Grote Six Penning

Dragers Kleine Six Penning


lucassen-penning-3

Lucassen Penning (1933)

Onze Vereeniging heeft in 1933 een penning ingesteld ter herinnering aan haar in 1930 overleden voorzitter P.L. Lucassen. Op de voorzijde van deze Penning, zowel in zilver als in goud geslagen,  staat de beeltenis van Lucassen met de volgende inscriptie:

'P.L. Lucassen die de watersport aan zich verplichtte door zijn arbeid en toewijding'.

Op de andere kant worden naam en verdiensten van de ontvanger vermeld. Als regel wordt de zilveren penning uitgereikt. De gouden penning komt bij hoge uitzondering uit de prijzenkast. De uitreiking vindt altijd plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Ook kan het Bestuur op voorstel van het Bestuur van het Watersportverbond een exemplaar aan het Verbond ter beschikking stellen om deze Penning in een Algemene Leden Vergadering van het Verbond uit te reiken aan iemand die zich in brede zin voor watersport en watertoerisme heeft ingezet. Het beste voorbeeld is Piet Lucassen zelf.

Dragers Lucassen-Penningen

PRIJZEN VOOR BIJZONDERE PRESTATIES OF VERDIENSTEN

 

Gouldprijs (1913)

In 1913 stelde ons lid en actieve zeezeiler Captain G.J.J. Gould deze wisselprijs - een zilveren beker - ter beschikking van de Koninklijke. De onderscheiding is bestemd voor gezagvoerders  van zeewaardige motorjachten. Aanvankelijk werd de prijs uitgereikt aan gezagvoerders van motorjachten die als eerste de finishlijn bereikten van een honderd kilometer lange wedstrijd, uitgezet op de Zuiderzee of op ander open water. In 1924 werd deze prijs voor de derde maal gewonnen door F.W. van der Kolk, die daarmede eigenaar van de Beker werd.

In 1971 is de Beker door zoon van der Kolk Junior  wederom als wisselprijs aan de KNZ&RV ter beschikking gesteld. Er werd een nieuw reglement opgesteld, waarbij de nadruk kwam te liggen op de af te leggen afstand.


Winnaars Gouldprijs

Jurrjens Prijs (1927)

Ons lid Carl Jurrjens schonk in 1927 een zilveren beker aan de Vereeniging,  bestemd voor de winnaars in de Internationale  8 Meter Klasse, die in een bepaald seizoen de beste resultaten behaalden.

In 1930 werd wegens gebrek aan belangstelling voor de 8 Meter klasse met toestemming van de weduwe Jurrjens-Hoogland besloten om de Beker uit te reiken  aan de Nederlandse zeiler die naar het oordeel van het Bestuur  in een jaar de beste wedstrijdresultaten ‘behaalde op de internationale wateren.

Winnaars Jurrjens Prijs

 

Batavia Beker (1929)

Deze prijs werd in 1929  door de Koninklijke Bataviasche Jacht Club aan onze Vereeniging geschonken.

De Beker is bestemd voor een lid die het belang van de Vereeniging op bijzondere wijze heeft behartigd op het gebied van de zeil- en/of de roeisport. Deze wisselprijs behoort met de  Lucassen- en Six Penning tot de drie hoogste onderscheidingen van de Koninklijke. Eenzelfde beker met hetzelfde doel is in 1929 door de KNZ&RV aan de Koninklijke Bataviasche Jacht Club in Nederlands Indië geschonken.

Beide verenigingen hebben zich tot 1953, toen de KBJC werd opgeheven, verbonden elkaar jaarlijks te laten weten aan wie en voor welke prestatie de Beker was toegekend.

Winnaars Batavia Beker

Goedkoop Prijs (1935)

D.Goedkoop Dzn. stelde in 1935 ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter een zilveren beker als wisselprijs ter beschikking ter aanmoediging voor leden om ‘lange zeereizen met zeilvaartuigen buitengaats’ te maken.

Winnaars Goedkoop Prijs

Dr. Ernst Crone wisselprijs (1971)

Deze wisselprijs, een halfmodel van een Noorse Volksboot, is  bestemd voor jeugdige schippers - jonger dan 21 jaar - die in een seizoen minimaal 150 mijl op ‘deskundige en verantwoorde wijze’ op een zeiljacht hebben afgelegd in de Nederlandse kustwateren.

De prijs is door oud voorzitter Ernst Crone in eigendom aan de Vereeniging geschonken.

Winnaars Dr. Ernst Crone Prijs

Witte Raaf Prijs (1972)

Deze wisselprijs - een zilveren model van een vierkant getuigd karveel - werd in het lustrumjaar 1972 door voorzitter Dr. Ir.Th.P.Tromp aangeboden als jaarlijkse wisselprijs voor gezagvoerders van ronde- en platbodemjachten teneinde het maken van buitenlandse tochten te stimuleren.

Winnaars Witte Raaf Prijs

Dr.Ir. Th.P. Tromp Prijs

Oud voorzitter Dr. H.J.Kruisinga schonk deze prijs in 1973 aan de Vereeniging ter gelegenheid van het aftreden van voorzitter Tromp. Het doel van deze prijs is de herinnering levend te houden aan het onverflauwde enthousiasme  waarmee bestuurslid en latere voorzitter en Erelid Tromp gedurende vele jaren de naam van de Koninklijke  hoog heeft gehouden in talloze zeezeilwedstrijden.

De prijs is bestemd voor leden-gezagvoerders van de Koninklijke die in een bepaald seizoen de beste resultaten hebben behaald in zeilwedstrijden op zee.

Winnaars Dr. Ir. Th.P. Tromp Prijs

Oceaan Wisselprijs (1975)

In 1975 hebben enige leden van de KNZ&RV deze wisselprijs op initiatief van voorzitter H.J. Kruisinga in het leven geroepen als prestatieprijs, een zeemeermin in brons op een dito sokkel,  voor een lid-gezagvoerder die een oceaanreis van minimaal 3000 mijl met succes heeft volbracht.

‘Excessen en record-jagerij’, die niet als verantwoord zeemanschap kunnen worden aangemerkt, vallen uitdrukkelijk niet onder de criteria van deze prijs.

Winnaars Oceaan Prijs

Festa Prijs (1978)

In 1978 stelde ons eerste vrouwelijke bestuurslid in de geschiedenis van de Koninklijke, mevrouw J. van Olphen-Odink, ter gelegenheid van haar aftreden, een zilveren bonbonschaal als prijs beschikbaar voor een vrouwelijk lid van de Koninklijke dat zich, naar het oordeel van het Bestuur, in een jaar op buitengewone wijze voor de belangen van de Koninklijke heeft ingespannen.

Winnaressen Festa Prijs

Joris Dudok van Heel wisselprijs (1986)

Oud voorzitter en het latere Erelid J.F. Dudok van Heel stelde in 1986, ter gelegenheid van zijn aftreden, deze wisselprijs ter beschikking. Het feit dat hij tevens voorzitter van de Koninklijke Noord-  en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij was speelde hierbij een belangrijke  rol.  De prijs is namelijk bestemd voor personen of groepen van personen van Nederlandse nationaliteit die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het bevorderen en/of verbeteren van de beveiliging en/of de veiligheid van de watersport in Nederland.

De onderscheiding is een miniatuur van het beeld, gemaakt door Charlotte van Pallandt, van een redder met kind dat op de boulevard van Scheveningen staat.

Winnaars Joris Dudok van Heel Prijs

Mr. G. Dutry van Haeften wisselprijs (1990)

De Dutry van Haeften-prijs werd in 1990 aangeboden door Erelid Kruisinga en oud penningmeester van Westreenen, die tijdens hun bestuursperiode vruchtbaar samenwerkten met bestuurssecretaris Dutry van Haeften.

De prijs, een nautische sculptuur, zal de herinnering aan de bestuurssecretaris als organisator van vele roei-evenementen alsmede zijn grote bijdrage aan het wel en wee van de Vereeniging in ere houden. Het sculptuur wordt uitgereikt aan leden die een zeer grote betrokkenheid bij de ‘R’ van de KNZ&RV hebben getoond.

Winnaars Mr. G. Dutry van Haeften Prijs

De Gauwe Haen Prijs (1996)

Deze prijs - een schilderij van de hand van mevrouw M.A.A. Bourgeois - werd in 1996 door Ir. J. van den Heuvel bij zijn terugtreden als bestuurder aangeboden. Leden van de Koninklijke die hun ervaringen en inzicht succesvol hebben gedeeld met een breed publiek komen in aanmerking voor deze onderscheiding.

Winnaars Gauwe Haen Prijs

Haddock Prijs (1997)

Bestuurslid Reinier Wissenraet schonk in 1997 ter gelegenheid van zijn terugtreden een koperkleurige replica van een sextant dat als prijs bestemd is voor een jeugdig lid, team, bemanning of groep van jeugdige leden van de Koninklijke die een grote inzet heeft getoond in het actief bevorderen van het (onderling) wedstrijdzeilen met schepen die eigendom zijn van de KNZ&RV of aan haar gelieerde organisaties.

Winnaars Haddock Wisselprijs

Hermine Karsten Wisselprijs
In 2002 aangeboden door Erelid Dr. H.J. Kruisinga. Wordt uitgereikt aan de meest positief actieve OT-er of schipper van de Pi. Daarmee wordt bedoeld degene of diegenen die alleen of met zijn tweeën, zowel naar de Jeugd toe zich op positieve wijze en verantwoordelijke wijze hebben neergezet, maar ook hebben laten zien zich verantwoordelijk te voelen voor de waarde van het beschikbaar hebben van de Pi.

 

Winnaars Hermine Karsten Wisselprijs

Royal Blue Peter Trophy
Deze prijs - een schilderij - werd in 2003 door de heer O.W. Folkers bij zijn terugtreden als bestuurslid/commissaris zeilwedstrijden aan de KNZ&RV aangeboden. De prijs is voor de snelst gezeilde tijd op het traject Muiden-Enkhuizen of Enkhuizen-Muiden en staat open voor zeiljachten met een SW factor.

 

Winnaars Royal Blue Peter Trophy


Royal Flat PeterRoyal Flat Peter Trophy
In 2005 bood de heer J.B.J. Geise een trophy aan voor de platbodemklasse met hetzelfde wedstrijdreglement.

 

Winnaars Royal Flat Peter Trophy


pruuskanPruus-Kan

Pruus is de bijnaam van R. J. Th. Meurer. De prijs werd in 2012 ingesteld door KNZ&RV ondervoorzitter roeien Gijs Maks en is bedoeld als een prijs die met name ook aan niet leden van de KNZ&RV kan worden uitgereikt (zoals de Jurrjens prijs voor internationale zeilprestaties).

Winnaars Pruus-Kan