Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Vraag&Aanbod

19-027825-knzrvmuiden

Ligplaats Noordkop

De stalling van een Optimist, Laser, RS-Feva of een 29-er is uitsluitend voor (jeugd-)leden en is mogelijk op de Noordkop, het meest Noordelijke stuk van ons terrein. De Noordkop is beperkt in haar ruimte en daardoor krijgen (jeugd-)leden die actief deelnemen aan het Jeugdzeilen bij de Heintjes & Heinen of Laser zeilen volwassenen voorrang op een plek..

Optimist

In het Optimistenrek voor jeugdzeilers bij de Heintjes & Heinen. Alleen indien er plek is dan kan een jeugdlid een ligplaats aanvragen.

Laser, RS-Feva of 29-er

Deze open zeilboten kunnen op een trolly gestald worden op een toegewezen plek. Zeilers die actief deelnemen aan:

  1. Laser Wedstrijdgroep, Laser Jeugdgroep of Fevagroep bij het Jeugdzeilen
  2. Laser Trainingsgroep - Volwassen

krijgen voorrang op een stallingsplek.


AANVRAAGFORMULIER LIGPLAATS NOORDKOP

 

Aanvraag ligplaats

Nadat het formulier is verzonden aan het KNZ&RV secretariaat en een plek is toegewezen, ontvang je één of meerdere KNZ&RV ID-sticker(s) en plak je deze op de spiegel van de zeilboot en op de trolly en/of wegtrailer aan ‘bakboord’.

Voor een trolly van een Optimist ontvang je géén sticker. Om deze te herkennen zet je er duidelijk je naam of zeilnummer op.

De stalling op de Noordkop kent een aantal spelregels. Lees dan ook het ‘Reglement betreft Stalling’ door. Een wegtrailer, mits deze volledig binnen de afmeting van het vak valt, is alleen toegestaan voor jeugdzeilers in de Wedstrijdgroepen.

Neemt u voor meer informatie contact op met de havenmeester of het secretariaat.