Ligplaatsformulier Noordkop

Voorwaarden

  • Bij een ligplaats op de Noordkop zijn de onderstaande documenten voor u van toepassing:
    Havenreglement Muidenhaven
    Reglement Noordkop
  • Na verwerking van uw aanvraag ontvangt u een sticker met uw lidnummer, deze plakt u op de spiegel van de boot en dient als identificatie van de boot. Boten zonder identificatie sticker worden verwijderd.
  • Per kalenderjaar ontvangt u een factuur voor de stalling van uw boot op de Noordkop.
  • Nadat de ligplaatsfactuur betaald is ontvangt u van de Havenmeester een jaarsticker (het kalenderjaar welke betaald is), deze dient u op de spiegel van de boot te plakken. Boten zonder geldige jaarsticker worden verwijderd.
  • Opzegging van de ligplaats dient schriftelijk te gebeuren door de eigenaar, uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar bij het secretariaat.