Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

NB: per kalenderjaar ontvangt u een factuur voor de stalling op de Noordkop. Opzegging van de ligplaats dient schriftelijk te gebeuren door de eigenaar, uiterlijk 1 november van het lopende jaar bij het secretariaat. 
Een sticker met uw lidnummer dient als identificatienummer voor de boot. Boten zonder identificatie worden verwijderd.