Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Contributie en Bijdragen

Contributie

 

Koninklijke

Contributie KNZ&RV

Bijdrage KNWV

Totaal Contributie

Entreegeld

Gewoon Lid
  • 18 - 27 jaar
  • 28 - 35 jaar
  • 35 jaar en ouder

€ 83,00
€ 133,00
€ 355,20

€ 21,10
€ 21,10
€ 21,10

€ 104,10
€ 154,10
€ 376,30

€ 100,00
€ 150,00
€ 400,00
Buitenland Lid € 183,00 € 21,10 € 204,10 € 200,00
Sociëteitslid* (vanaf 65 jaar) € 100,00 -- € 100,00 € 100,00
Partnerlid (levensgezel) € 90,10 € 10,55 € 100,65 € 140,00
Jeugdlid (8 - 18 jaar)** € 41,50 € 10,55 €   51,65 €   30,00

* Een Sociëteitslidmaatschap is voor hen die niet meer actief de watersport beoefenen en ouder zijn dan 65 jaar.
** Een J
eugdlid t/m 16 jaar dient tenminste samen met één ouder het Koninklijke lidmaatschap aan te gaan. Jeugd tussen de 16 en 18 jaar kan zelfstandig een aanvraag indienen - met drie referenten en toestemming van een ouder/voogd.

 

Kennismakingslidmaatschap*

Contributie KNZ&RV

Kennismakingslidmaatschap Zeilen € 350,00
Kennismakingslidmaatschap Buitengaats (18-27 jaar / 6 mnd) € 50,00
Kennismakingslidmaatschap Buitengaats (28-35 jaar / 6 mnd) € 75,00
Kennismakingslidmaatschap Roeien € 350,00
Kennismakingslidmaatschap Jeugd (t/m 18 jaar)** € 50,00
Kennismakingslidmaatschap Jeugd ouder/voogd** € 350,00

*  Bij een Kennismakingslidmaatschap is er géén afdracht naar het KNWV; hierdoor bent u géén lid van het Watersportverbond - wedstrijdzeilers dienen hier rekening mee te houden.
** Bij een Kennismakingslidmaatschap Jeugd t/m 16 jaar, dient tenminste één ouder een Kennismakingslidmaatschap Jeugd ouder/voogd aan te gaan. Jeugd tussen de 16 en 18 jaar kan zelfstandig een aanvraag indienen - met toestemming van een ouder/voogd.

 

Bijdragen

Wilt u actief gaan zeilen en/of roeien dan betaalt u een bijdrage voor o.a. het gebruik van club materiaal, bijbehorende voorzieningen en onderhoud. Bijvoorbeeld voor het zeilen in een J/70, roeien in een van de vele roeiboten of voor de jeugd bij het Jeugdzeilen op de Noordkop.

Voor de tarieven van een ligplaatst kijkt u op de pagina Ligplaatsen Muiden of Ligplaatsen Buyshaven.

Bijdragen Zeilen

J/70 bijdrage € 200,00
Laser Zeilen volwassenen, serie van zes trainingen /exclusief gebruik club Laser € 60,00
Laser Zeilen volwassenen, serie van zes trainingen /inclusief gebruik club Laser € 120,00

Bijdragen Roeien

Roeibijdrage (coastal, rolbank- en of gigroeien, inclusief KNRB bijdrage) € 135,00
Jeugd roeibijdrage € 75,00

Bijdragen Jeugd

Jeugdzeilen Heintjes & Heinen bijdrage* € 75,00
Jeugdzeilen Philippine € 100,00

* een bijdrage voor álle actieve jeugdzeilers op de Noordkop

BIJDRAGEN JEUGD - TRAINING

Wedstrijd- en Fevazeilers betalen een trainingsbijdrage; voornamelijk om goede en gekwalificeerde trainers aan te kunnen nemen voor deze groepen. 

Trainingsbijdragen 2020

Voorjaar

Najaar

Optimist wedstrijd 'Groen' € 180,00 € 120,00
Optimist wedstrijd 'Combi' € 260,00 € 180,00
Optimist wedstrijd 'Landelijk' € 260,00 € 180,00
Laser Wedstrijd € 260,00 ** € 165,00
Laser Jeugd € 180,00 € 75,00
Feva Jeugd € 30,00 € 22,50
29-ers, indien training in Muiden - per training € 23,00

 ** De Laser Wedstrijdgroep kan in het najaar besluiten een gezamenlijke training met de KWVL te organiseren, hier zijn separate kosten aan verbonden.

Voor wedstrijdgroepen is de Voorjaarstraining van maart t/m juli en de Najaarstraining van augustus t/m november. De Feva groep traint vanaf april t/m juli en van augustus t/m oktober. De maanden zijn indicatief en afgestemd op de vakanties Regio Noord.

Daarnaast is er de bijdrage voor lidmaatschap van de klasse organisatie (bijvoorbeeld OCN of LON).