Contributie en Bijdragen 2023

Contributie

 

Koninklijke

Contributie KNZ&RV

Bijdrage KNWV*

cateringkrediet

 

Entreegeld

Gewoon Lid
  • 18 -t/m 27 jaar
  • 28 -t/m 34 jaar
  • vanaf 35 jaar 

€ 91,35
€ 146,38
€ 390,94

€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70


--
--
€ 50,00


€ 115,00
€ 165,00
€ 435,00
Buitenland Lid € 201,42 -- -- € 215,00

Sociëteitslid > 65 jaar (ook buitenland)

Sociëteitslid < 65 jaar 

€ 110,06

€ 220,12

--

--

 € 50,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 100,00

Partnerlid  € 99,16       € 11,35  € 50,00 € 155,00
Jeugdlid, met ouder van 8 t/m 15 jr € 45,68 € 11,35 -- €   35,00
Jeugdlid, zonder ouder van 16 t/m 17 jr € 45,68 € 11,35 -- €   35,00

*  Bijdrage KNWV: voor thuiswonend gezinslid geldt ook het gereduceerde tarief 

   Contributie van het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december (een kalenderjaar) en loopt automatisch door tot       opzegging.

Kennismakingslidmaatschap*

Contributie KNZ&RV

Cateringkrediet 

Kennismakingslidmaatschap > 35 jr 

28 t/m 34 jr 

18 t/m 27 jr 

€ 390,94

€ 146,38

€ 91,35

 

€ 50,00

--

Kennismakingslidmaatschap Buitengaats (18-27 jaar / 6 maanden)

€ 54,33
Kennismakingslidmaatschap Buitengaats (28-35 jaar / 6 maanden) € 81,49

Kennismakingslidmaatschap Jeugd (t/m 18 jaar)**

(wel volledige bijdragen) 

€ 57,94
Kennismakingslidmaatschap Jeugd ouder/voogd** € 390.94

Contributie van een kennismakingslidmaatschap loopt vanaf datum aanvraag, voor de duur van een jaar (m.u.v. Buitengaats) en eindigt automatisch. 
*  Bij een Kennismakingslidmaatschap is er géén afdracht naar het KNWV vanuit de Koninklijke; hierdoor bent u géén lid van het Watersportverbond - wedstrijdzeilers dienen hier rekening mee te houden.
** Bij een Kennismakingslidmaatschap Jeugd t/m 16 jaar, dient tenminste één ouder een Kennismakingslidmaatschap Jeugd ouder/voogd aan te gaan. Jeugd tussen de 16 en 18 jaar kan zelfstandig een aanvraag indienen met toestemming van een ouder/voogd.

 

Bijdragen

Wilt u actief gaan zeilen en/of roeien dan betaalt u een bijdrage voor o.a. het gebruik van club materiaal, bijbehorende voorzieningen en onderhoud. Bijvoorbeeld voor het zeilen in een J/70, roeien in een van de vele roeiboten of voor de jeugd bij het Jeugdzeilen op de Noordkop in een van de jeugdzeilgroepen.

Voor het aanvragen en een overzicht van de tarieven van een ligplaatst kijkt u op de pagina Ligplaatsen Muiden of Ligplaatsen Buyshaven.

Bijdragen lopen van 1 januari t/m 31 december (een kalenderjaar) - tenzij anders vermeld, en lopen automatisch door tot opzegging.

Bijdragen Zeilen volwassenen

J/70 bijdrage € 249,00
Laser Zeilen* (serie van zes trainingen /exclusief gebruik club Laser) € 64,00
Laser Zeilen* (serie van zes trainingen /inclusief gebruik club Laser) € 190,00
Combinatie J70/Laser  € 420,00

* Voor een trainingssessie Laser Zeilen geeft u zich telkens op bij de Coördinator Laser Zeilen

Bijdragen Roeien

Club roeibijdrage (coastal, rolbank- en of gigroeien)

€ 148,59

Bijdrage KNRB (voor Coastal en gladroeiers)

€ 40,66 

Bijdragen Jeugd

Jeugdzeilen Heintjes & Heinen bijdrage** € 100,00

** een bijdrage voor álle actieve jeugdzeilers in een van de jeugdzeilgroepen: Optimist, Laser, RS-Feva of 29-er

BIJDRAGEN JEUGD - TRAINING (Let op: voor 2023 moet nog worden vastgesteld) 

Wedstrijd- en Fevazeilers betalen een trainingsbijdrage; voornamelijk om goede en gekwalificeerde trainers aan te kunnen nemen voor deze groepen. 

Trainingsbijdragen

Voorjaar

Najaar

Optimist Training € 180,00 € 120,00
Optimist Wedstrijdtraining regionaal € 260,00 € 180,00
Optimist Wedstrijdtraining landelijk € 260,00 € 180,00
Optimist 'varen' € 60,00 € 40,00
Laser Jeugdtraining € 125,00 € 75,00
Laser Wedstrijdtraining € 130,00 *** € 80,00
RS Feva Sportief training € 60,00 € 40,00
RS Feva Wedstrijdtraining € 130,00 € 80,00

Gebruik club boten (2023)

Voorjaar

Najaar

Gebruik Club Optimist € 95,40 € 95,40
Gebruik Club Laser € 95,40 € 95,40
Gebruik Club RS Feva (p.p.) € 116,60 € 116,60

 *** De Laser Wedstrijdgroep kan in het najaar besluiten een gezamenlijke training met de KWVL te organiseren, hier zijn separate kosten aan verbonden.

Het voorjaar betreft de activiteiten tot de zomervakantie en het najaar de activiteiten na de zomervakantie.

Daarnaast is er de bijdrage voor lidmaatschap van de klasse organisatie (bijvoorbeeld OCN of LON).