Algemene doelstelling Koninklijke 

De Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging is opgericht in 1847 en is de oudste watersportvereniging in Nederland. In haar geschiedenis heeft de Koninklijke veelvuldig aan de wieg gestaan van belangrijke ontwikkelingen en initiatieven in de watersport, zoals bijvoorbeeld de oprichting van de Nederlandse Roeibond (KNRB) en het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV). Van het Watersportverbond is de Koninklijke nog steeds de ere-voorzittende vereniging.

Zeilen

Het beleid van de Koninklijke is er op gericht om alle groepen leden aan hun trekken te laten komen en daarvoor verschillende activiteiten te organiseren. In de eerste plaats is het organiseren van wedstrijden al sinds jaar en dag een belangrijke missie. Jaarlijks vaart het racemanagement zo'n twintig keer uit in rubberboten, die eigendom zijn van de Koninklijke, om weer een wedstrijdbaan uit te zetten. Het racemanagement wordt daarbij ondersteund door veel leden die met hun schepen meehelpen als start- en finishschip.

Daarnaast ondersteunt de Koninklijke waar mogelijk het gehandicapten-zeilen. In 2010 organiseerde zij voor de tweede maal het Wereld Kampioenschap Gehandicapten Zeilen in Medemblik. Ook het eigen jeugdschip, de 16 meter lange mosselaak, de Philippine, zeilt jaarlijks met gehandicapte kinderen. In 2002 schonken de leden van de Koninklijke, ter gelegenheid van het 155-jarig bestaan van de KNZ&RV, een Sonar voor het gehandicapten zeilen - de State of Mind. Met dit schip won Udo Hessels in 2004 zilver tijdens de paralympics in Athene in de Sonar klasse.  

Roeien

Als kweekvijver van topwedstrijdroeiers en als organisator van internationale roeiwedstrijden heeft onze Vereeniging zich niet onbetuigd gelaten. Zo is alleen de Henley Royal Regatta ouder dan ‘onze’ Koninklijke – Hollandbeker Wedstrijden.

Het aantal roeiers is de laatste jaren sterk toegenomen waardoor de R in de naam van de Koninklijke tot wasdom is gekomen. Een grote en gevarieerde roeivloot draagt bij aan deze groei. Roeiers kunnen een keuze maken tussen rolbankroeien, roeien in een pilot gig en coastal roeien. 

Jeugd

Ook de jeugd is een belangrijk speerpunt van de Koninklijke. Instructie vindt op professionele wijze plaats door ervaren leden en externe instructeurs. Het doel is om kinderen spelenderwijze vertrouwd te maken met het water en te leren respect te hebben voor het weer en het materiaal. Na het zeilen in de Optimist kunnen de jeugdleden verder gaan met het zeilen in de RS Feva, Laser of op de Philippine, een 16 meter lange mosselaak.

Vereenigingsleven

Naast evenementen voor de actieve zeilers en roeiers wordt ook een groot aantal evenementen georganiseerd voor leden die niet meer actief de watersport beoefenen. Zij kunnen deelnemen aan tal van sociale activiteiten door het jaar heen. Een dergelijk programma draagt actief bij aan de betrokkenheid van de (oudere) leden bij hun club. Op zo'n 160 dagen per jaar is er op de Koninklijke wel een activiteit georganiseerd. In dat alles is de Sociëteit het kloppend hart van de Vereeniging.