Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
19-028977-knzrvmuiden

Aanmelden Jeugdzeilen

Hartelijk welkom bij het Jeugdzeilen van de Koninklijke!

Voor jeugd hebben we twee mogelijkheden om te zeilen:

 • Jeugdzeilen Heintjes & Heinen (zeilgroepen Optimist, Laser, RS Feva of 29-er)
 • Jeugdzeilen Philippine

De Koninklijke verwelkomt graag jeugdzeilers! De jeugd heeft immers de toekomst. En zoals bij de oprichting een doelstelling is 'om jongelieden te gewennen goed en handig met roei- en zeilvaartuigen om te laten gaan' kunnen zij zich daarnaast aanmelden bij het Jeugdzeilen Heintjes & Heinen en/of de Jeugdzeilen Philippine, een mosselaak en het kroonjuweel van de Koninklijke voor de jeugd tussen de 14 en 17 jaar.

Voor het jeugdzeilen is een aantal aanmeldingen noodzakelijk (lidmaatschap Koninklijke, deelname Jeugdzeilen en mogelijk een ligplaats voor de boot of gebruik van een clubboot). Hieronder de uitleg en geheel onderaan de pagina de contactgegevens en een samenvatting.

Indien er vragen zijn horen wij dat natuurlijk graag!

Lidmaatschap Koninklijke

 • Jeugd tot 16 jaar waarvan al een van de ouders lid is, kan eenvoudig jeugdlid worden.
 • Indien nog géén van de ouders lid is van de Koninklijke, dan vragen zij tegelijkertijd een lidmaatschap aan.
 • Jeugd tussen de 16 en 18 jaar kan dat zelfstandig aanvragen (met drie referenten en toestemming van een ouder/voogd).

Kennismaken met Jeugd

Wil je eerst kennismaken met de Koninklijke en de Jeugd dan kan dat voor een zeilseizoen.

 • Jeugd tot 16 jaar vraagt samen met een van de ouders een 'Kennismakingslidmaatschap Jeugd' en 'Kennismakingslidmaatschap Jeugd ouder/voogd' aan.
 • Jeugd tussen de 16 en 18 jaar kan dat zelfstandig aanvragen (met toestemming ouder/voogd)
 • Met een 'Kennismakingslidmaatschap Jeugd' ben je echter niet aangemeld bij het Watersportverbond door de Koninklijke, hou daar rekening mee indien je wilt deelnemen aan zeilwedstrijden.

Informatie Lidmaatschap Koninklijke

Meer informatie over het lidmaatschap en de aanmelding bij de Koninklijke is te vinden op de onsterstaande pagina's:

Algemene informatie Lidmaatschap Algemene informatie Lidmaatschap
Aanvraagformulieren Lidmaatschap Aanvraagformulieren Lidmaatschap
Contributie en Bijdragen Contributie en Bijdragen
Opzeggen / wijzigen Lidmaatschap Opzeggen / wijzigen lidmaatschap
19-028045-knzrvmuiden

Deelname Jeugdzeilen Heintjes & Heinen

Wil je actief deelnemen aan het Heintjes & Heinen programma in een van onze jeugdzeil groepen dan is hier een of meer inschrijving(-en) nodig en betaal je een bijdrage. Na inloggen onder Leden > Mijn Instellingen > Mijn groepen kun je opgeven in welke zeilgroep je wilt gaan varen. 

Mijn Groepen

 1. Kies > Jeugd: Jeugdzeilen Jaarlijkse Bijdrage (voor álle Heintjes & Heinen, ongeacht de zeilgroep)
 2. Kies > Jeugd: Optimist Wedstrijd (Groen/Combi/Landelijk), Laser Jeugd, Laser Wedstrijd of RS Feva. NB Heintjes in Optimisten (niet zijnde wedstrijdzeiler) volstaan met de Jeugdzeilen Jaarlijkse Bijdrage (1)
 3. Indien geen eigen boot: Kies > Jeugd: Gebruik club Optimist of club Laser (zie hieronder)

Indien je geen inloggegevens hebt, dan neem je contact op met het secretariaat.

Aanvraag varen in een Clubboot

Heb je (nog) geen eigen boot? Dan kun je zeilen in een club Optimist of club Laser. Jeugdleden kunnen dit aangeven na inloggen bij Leden > Mijn Instellingen > Mijn Groepen > kies Gebruik... Wil je de kosten weten van het gebruiken van een clubboot, kijk dan op de pagina Tarieven Clubboten. Indien je geen inloggegevens hebt, dan neem je contact op met het secretariaat.

Verzekering

De Jeugdzeiler én een eigen Optimist, Laser, RS Feva of 29-er moeten goed verzekerd zijn. Ga je aan wedstrijden deelnemen, neem dan contact op met je verzekering of er dekking bij wedstrijden is en of die voldoende is!

Wachtlijst

De beschikbare instructeurs en/of trainers en het aantal aanwezige rescue boten beperkt soms het aantal deelnemers bij de Heintjes & Heinen. Hierdoor is het onvermijdelijk dat er wel eens een wachtlijst ontstaat.

19-028826-knzrvmuiden

Ligplaats Noordkop

Ga je in je eigen boot zeilen dan heb je een stallingsplek voor je boot nodig. Voor Optimisten zijn er Optimistenrekken op de Noordkop. Lasers, Feva’s en 29-ers kunnen op een trolly (strand- / waltrailer) op de Noordkop gestald worden op een toegewezen plek (niet op de parkeerplaats).

Aanvraag Ligplaats Noordkop

Voor een aanvraag en de spelregels kijk op de pagina Ligplaatsen Muidenhaven. Wil je géén ligplaats op de Noordkop dan neem je de boot iedere training mee naar huis.

pi1

Deelname Jeugdzeilen Philippine

Ben tussen de 14 en 17 jaar dan kun je als jJeugdlid deelnamen aan de tochten van de Pi! Zie de informatie hierboven onder 'Lidmaatschap Koniniklijke'.

  Voor deelname aan de tochten met de Pi kun je, per tocht, aanmelden. Kijk verder op de eigen pagina’s van de Philippine.

  Jeugdzeilbijdrage Pi

  Ga je actief deelnemen aan de tochten (meer dan vijf dagen per kalenderjaar) van de Pi dan betaal je ook een Jeugdzeilbijdrage Pi. Jeugdleden kunnen dit aangeven na inloggen bij Leden > Mijn Instellingen > Mijn Groepen > kies Jeugdzeilen Pi. Indien je geen inlog hebt, dan neem je contact op met het secretariaat.

  Informatie

  Voor meer informatie over de mogelijkheden van het Jeugdzeilen en aanmelding kun je contact opnemen met het secretariaat of een e-mail sturen naar de Commissaris Jeugd via neliezdguej.[antispam].@knzrv.nl.

  Samenvatting Aanmelden

  Jeugdzeilen Heintjes & Heinen

  Jeugdzeilen Philippine

  1. Lidmaatschap Koninklijke Aanvraagformulieren Lidmaatschap Aanvraagformulieren Lidmaatschap
  2a. Algemeen - Deelname Jeugdzeilen Mijn Groepen: kies > Jeugdzeilen Jaarlijkse Bijdrage - Heintjes & Heinen Bijdrage Mijn Groepen: kies > Jeugd: Jeugdzeilen Pi
  2b. Specifiek - Optimist Wedstrijd, Laser of RS Feva Mijn Groepen: kies > Jeugd: Optimist Groen/Combi/Landelijk, Laser Jeugd/Wedstrijd of RS Feva n.v.t.
  3a. Gebruik clubboot - club Optimist of club Laser Mijn Groepen: kies > Gebruik Optimist of Gebruik Laser n.v.t.
  3b. Eigen boot - Ligplaats Noordkop Ligplaatsen Muidenhaven n.v.t.
  19-028132-knzrvmuiden