Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Lidmaatschap van de KNZ&RV

Het lidmaatschap van de Koninklijke staat open voor personen vanaf 8 jaar.
De Koninklijke onderscheidt:

 • Ereleden;
 • Honoraire leden;
 • Gewone leden;
  Deze categorie kent drie groepen:
  18 - 27 jaar;
  28 - 35 jaar;
  35 jaar en ouder;
 • Levensgezel(lin)-leden;
 • Buitenlandleden;
 • Jeugdleden 8 - 18 jaar;
 • Sociëteitsleden (leden die niet meer actief de watersport beoefenen en ouder zijn dan 65 jaar).

Aanmelding geschiedt schriftelijk onder opgave van de namen van drie ere- en/of gewone leden, die tenminste drie jaar lid zijn en die het kandidaatlid goed kennen. Dit is verplicht voor alle categorieën lidmaatschap behalve voor jeugdleden tot 16 jaar. Van jeugdleden tot 16 jaar moet tenminste één van de ouders lid zijn. 

Klik hier voor nadere informatie over de procedure voor de aanvraag van het lidmaatschap.


Kennismaken met roeien

Voor nieuwe roeileden biedt de Koninklijke de mogelijkheid om als Kennismakings-roeilid gedurende een kalenderjaar kennis te maken met de Koninklijke en het roeien. Het kennismakings-roeilid wordt geacht zijn/haar volwaardige lidmaatschap in datzelfde jaar aan te vragen. Als het lidmaatschap niet of niet tijdig is aangevraagd, mag er niet meer aan het roeien en/of andere activiteiten van de Vereeniging worden deelgenomen.

Voor het aanvragen van het Kennismakings-roeilidmaatschap zijn geen referenten benodigd. Om u aan te melden klik hier.


Kennismaken met activiteiten Commissie Buitengaats

De Commissie Buitengaats heeft een programma opgesteld om het zeilen op open water voor leden van de Koninklijke te stimuleren. Het gaat zowel om een eerste kennismaking met open water, als ook om uitbreiding van zee- (en oceaan) zeilervaring. Toerzeilen en wedstrijdzeilen. Resultaat is uitbreiding van de zeilervaring en verbinding van leden met elkaar. 

We richten ons op leden met een eigen schip en op een nieuwe generatie jonge zeilers (meestal zonder eigen schip). Dit kunnen zijn leden, kinderen van leden en vrienden van leden. 

Het programma bestaat onder andere uit:

 • RYA trainingsprogramma
 • toertochten op zee / oceaan
 • wedstrijdzeilen op zee

De Koninklijke biedt de mogelijkheid om gedurende zes maanden kennis te maken met de activiteiten van de commissie Buitengaats binnen de Vereeniging. Na deze zes maanden loopt dit Kennismakings-lidmaatschap automatisch af en kan het lidmaatschap worden aangevraagd.

Er zijn twee categorieën waarvoor u zich kunt inschrijven:

 • Kenningsmakings-lid Buitengaats 18-28 jaar  € 50,-
 • Kenningsmakings-lid Buitengaats 28-35 jaar  € 75,-

Voor het aanvragen van het Kenningsmakings-lidmaatschap zijn geen referenten benodigd. Wel dient u geïntroduceerd te worden door een lid van de Vereeniging. Om u aan te melden klik hier.


Kennismaken met jeugdzeilen

Voor kinderen (vanaf 8 jaar) en hun ouders biedt de Koninklijke de mogelijkheid om als Kennismakings-(Jeugd)lid gedurende een seizoen kennis te maken met de Vereeniging en het jeugdzeilen bij de Heintjes & Heinen. Leden kunnen dit Kennismakings-Jeugdlidmaatschap voor hun kind aanvragen. Kinderen van wie (nog) geen van de ouders lid is, kunnen uitsluitend gelijktijdig met tenminste één van de ouders het Kennismakings-(jeugd-)lidmaatschap aanvragen. Als het lidmaatschap niet of niet tijdig is aangevraagd, mag niet meer aan het jeugdzeilen en/of andere activiteiten van de Koninklijke worden deelgenomen.

Voor het aanvragen van het Kennismakings-lidmaatschap zijn geen referenten benodigd. Om u aan te melden klik hier.

 


Contributie

Contributie KNZ&RV Bijdrage KNWV Totaal Contributie Entreegeld
Gewoon Lid
 • 18 - 27 jaar
 • 28 - 35 jaar
 • 35 jaar en ouder

€   83,-
€ 133,-
€ 355,20

€ 21,10
€ 21,10
€ 21,10

€ 104,10
€ 154,10
€ 376,30

€ 100,-
€ 150,-
€ 400,-
Buitenland Lid € 183,- € 21,10 € 204,10 € 200,-
Sociëteitslid
vanaf 65 jaar
€ 100,- -- -- € 100,-
Levensgezel(lin)lid € 90,10 € 10,55 € 100,65 € 140,-
Jeugdlid
8 - 18 jaar
€ 41,50 € 10,55 €   51,65 €   30,-
Bijdragen boven contributie
 • Coastal-, rolbank- of gigroeien (incl. bijdrage KNRB)
 • Jeugdroeibijdrage
 • Heinen & Heintjes bijdrage
 • Jeugdzeilen Pi
 • J/70 bijdrage


€ 135,-
€   75,-
€   75,-
€  100,-
€  200,-Contributie kennismakingsleden
Kennismakingslid Jeugd
Kennismakingslid Ouder/voogd
Kennismakingslid Roeien
Kennismakingslid Buitengaats 18-27 jaar (6 mnd)
Kennismakingslid Buitengaats 28-35 jaar (6 mnd)


€   50,-
€ 350,-
€ 350,-
€   50,-
€   75,-