Commissie Communicatie

Mevrouw A.E.M.F. Oosterveld (Erzsébet) Commissaris Communicatie, voorzitter eitacinummoc.[antispam].@knzrv.nl
Vacant Social Media aidem.[antispam].@knzrv.nl 
Mevrouw Tj.N. Wissenraet - Fürstner (Tjabien)
G.J. van der Leijé (Jeroen)
Mevrouw A.H. Brouwer (Angélique) Communicatie Buyshaven etimoc.nevahsyub.[antispam].@knzrv.nl 
* via Leden zoeken Leden kunt u de privé e-mailadressen zoeken van commissieleden

REDACTIE BIJ VLAGEN


Vacant Hoofdredacteur negalvjib.[antispam].@knzrv.nl 
P.J. de Koning Gans (Philip) Redactie
R.F. de Jong Schouwenburg (Regnier)
J.E.J. ten Berg (Johan)
G.J. van der Leijé (Jeroen) Vaste bijdragen
M.A. Dudol van Heel (Maarten) Corrector
Mevrouw M. Kroes (Margriet) Corrector
Mevrouw Tj.N. Wissenraet-Furstner (Tjabien) Ontwerp & vormgeving