Technische informatie

Zeiltechnische zaken

Bij een aantal leden was er de vraag of er een controle op de kielbouten te doen was zonder deze te hoeven verwijderen. Wellicht is dit voor meerdere leden interessant.

Een logische vraag naar aanleiding van diverse incidenten in de afgelopen jaren waarbij kielen zijn verloren en nog erger, levens zijn verloren. De leeftijd van de boot kan hiervoor een goede aanleiding zijn maar ook een recent touché met harde dan wel zachte ondergrond. Ter voorbereiding van grote tochten is dit een zinvolle zaak die rust geeft tijdens het varen.

Er bestaat de mogelijkheid kielboutbreuk te testen middels een ultrasoon geluidsignaal. Horizontale breukvlakken kunnen daarmee worden gedetecteerd. De controle kan worden uitgevoerd terwijl de boot in het water ligt. Vanzelfsprekend dienen de bouten bereikbaar te zijn en een vlakke kop hebben.

Uiteraard is het na een hard contact ook noodzakelijk een goede controle te laten uitvoeren bij de kielbevestiging en constructie.

In Nederland is een dergelijk controle mogelijk bij:
ITS Test Solutions
Toermalijnring 320, 3316 LC Dordrecht
T 078 2049 038 / 06 5176 3932
E ofni.[antispam].@its-nl.com

De kosten van een dergelijke keuring liggen rond de € 800.