Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Reglement van Orde

Door het toenemende aantal roeiers, ploegen en activiteiten neemt het gebruik van de vloot toe. Dat is een prachtige ontwikkeling! Intensiever gebruik van de vloot brengt echter ook een grotere kans op schade en blessures met zich mee. Inmiddels is onze roeiafdeling dermate groot geworden, dat het gebruik van de vloot meer gereguleerd moet worden dan nu het geval is. Daartoe behoort een online afschrijfsysteem - My-Fleet- , alsmede een Reglement van Orde zoals ook bij andere roeiverenigingen gebruikelijk is.

Het bestuur heeft het Reglement van Orde bekrachtigd. In dit document beschrijven we onder andere over welke opklimmende vaardigheden roeiers moeten beschikken om te kunnen roeien in schepen met een opklimmende moeilijkheidsgraad. Hiermee bestendigen we het reeds bestaande gebruik, waarbij de roeicoördinatoren de roeiers op basis van hun ervaring en vaardigheden indelen.

De onderstaande documenten vertellen u hier alles over:

Reglement van Orde voor het gebruik van roeiboten der KNZ&RV                 

Reglement van Orde, eerste bijlage, roeivaardigheden                                

Reglement van Orde, tweede bijlage, classificering boten                            

Roei-instructiegids der Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roei Vereeniging

Gig Vaardigheidsboek