Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Reglement van Orde

Door het toenemende aantal roeiers, ploegen en activiteiten neemt het gebruik van de vloot toe. Dat is een prachtige ontwikkeling! Intensiever gebruik van de vloot brengt echter ook een grotere kans op schade en blessures met zich mee. Inmiddels is onze roeiafdeling dermate groot geworden, dat het gebruik van de vloot meer gereguleerd moet worden dan nu het geval is. Daartoe behoort een online afschrijfsysteem 'Boot Reserveren' (ook via de mobiele telefoon 'KNZ&RV app' via Apple of Play store te downloaden) , alsmede een Reglement van Orde zoals ook bij andere roeiverenigingen gebruikelijk is.

Het bestuur heeft het Reglement van Orde bekrachtigd. In dit document beschrijven we onder andere over welke vaardigheden roeiers moeten beschikken om te kunnen roeien in schepen met een opklimmende moeilijkheidsgraad. Hiermee bestendigen we het reeds bestaande gebruik, waarbij de roeicoördinatoren de roeiers op basis van hun ervaring en vaardigheden indelen.

De onderstaande documenten vertellen u hier alles over:


Naam: Reglement van Orde  Download
Type: pdf
Grootte: 92 kB
 


Naam: Reglement van Orde - Eerste Bijlage (roeivaardigheden)  Download
Type: pdf
Grootte: 70 kB
 


Naam: Reglement van Orde - Tweede Bijlage (classificering boten)  Download
Type: pdf
Grootte: 48 kB
 


Naam: Richtlijnen roeien in een Coastal C1x en C2x  Download
Type: pdf
Grootte: 186 kB
 


Naam: Roei-instructiegids  Download
Type: pdf
Grootte: 1.83 MB