Opleidingen

suzanna-van-baerle-6

De Koninklijke biedt haar (aspirant) roeileden en instructeurs verschillende cursussen rolbankroeien om de techniek van het roeien te leren en te verbeteren.

Roeiers

Heb je nog nooit geroeid en wil je als lid van de Koninklijke roeien eens uitproberen of heb je interesse om lid te worden dan organiseren we proefroeimiddagen.

Iedereen die als roeier aangemeld wordt of wil worden bij de roeicommissie start met de 'Introductiecursus roeien'. Al snel zullen de instructeurs je op het juiste roeiniveau indelen zodat je voor de juiste roeivaardigheden kunt afroeien. Voor zowel roeiers die de introductiecursus hebben afgerond als voor ervaren roeiers zijn er vervolgcursussen.

Instructeurs

De Koninklijke heeft ervaren roei-instructeurs (niveau RI-2 en RI-3) die cursussen en instructie geven. Daarnaast worden instructeurs ingehuurd van Roeicentrum Berlagebrug. Een aantal RI-2 instructeurs vormt de afroeicommissie.

Voor (nieuwe) instructeurs organiseren we diverse cursussen zoals de basis instructeurscursus (BIC) en de Koninklijke instructeurscursussen (KIC) op de eigen Vereeniging. Daarnaast volgen ervaren instructeurs de RI-2 of RI-3 cursus bij de KNRB.

Roeiers

Introductiecursus roeiers

Als je nog geen lid bent en wilt gaan roeien meld je je eerst aan voor een (kennismakings-)lidmaatschap van de Koninklijke (zie onder de pagina Over KNZ&RV > Lidmaatschap). Bestaande leden sturen een mail naar neieor.siraterces.[antispam].@knznrv.nl en neieor.negnidielpo.[antispam].@knzrv.nl.

Als lid kun je bij ons starten met een introductiecursus roeien, bestaand uit 10 lessen. Voor ervaren instromers volgt een aangepast cursusverloop. Deze lessen worden gegeven in een rolbankboot. In de laatste les bekijkt een lid van de afroeicommissie je opgedane vaardigheden en krijg je bij voldoende behaalde punten je S1 (scullen niveau 1), S2 of S2-plus.roei-instructiecursus-2019

inschrijven

Voor de eerst volgende lesdata en inschrijven, kijk op:

Kalender Roeien

Heb je interesse in een volgende cursus dan kun je je aanmelden bij neieor.negnidielpo.[antispam].@knzrv.nl

Vervolgcursus roeiers

Roeien is een technische sport waarin je je altijd kunt blijven ontwikkelen en verbeteren. Voor roeiers van de Koninklijke bieden we vervolgcursussen van acht lessen aan. Deze cursussen worden gegeven door ervaren trainers van Roeicentrum Berlagebrug of onze eigen RI-2 instructeurs.

In het Reglement van Orde, eerste bijlage (onder ‘roeien-algemene informatie), staan de verschillende niveaus in roeivaardigheden beschreven die de Koninklijke hanteert, namelijk scullen en boordroeien op drie niveaus.

inschrijven

Heb je interesse in deze cursus, kun je dit aangeven door een mail te sturen naar: neieor.negnidielpo.[antispam].@knzrv.nl.

Roeiexamen

Geregeld worden er roeiexamens afgenomen door onze Afroeicommissie. Aanmelden voor de examens kan, na goedvinden van de cursusinstructeur of je begeleider, tot circa vijf dagen voor de examendatum per e-mail aan neieor.negnidielpo.[antispam].@knzrv.nl.

Voor meer informatie over de Roeivaardigheden (Eerste bijlage) en de Classificering van onze boten (Tweede bijlage), kijkt u op de pagina:

Reglement van Orde

De Afroeicommissie geeft het resultaat van uw roeiexamen door aan de secretaris roeien zodat uw roeivbevoegdheid in het ledensysteem bijgewerkt wordt (login > Mijn Groepen). En kunt u alleen die roeiboot/-boten afschrijven in 'Boot reserveren' die bij uw bevoegdheid hoort.

NB1 S1 examens worden in overleg met afroeicommissie op de laatste dag van de roeicursus afgenomen.
NB2 S3 en B3 kunnen helaas niet op onze Vereeniging worden afgenomen omdat de Koninklijke niet over de vereiste boottypen, respectievelijk Skiff en Tweezonder, beschikt. In overleg met de opleidings- en afroeicommissie kan de roeivaardigheid voor S3 elders worden opgedaan. Voor B3 wordt nog gekeken naar een alternatief.

 

suzanna-van-baerle-4

Instructeurs

BASIS INSTRUCTEURSCURSUS (BIC)

Beginnende roei-instructeurs kunnen de Basis Instructeurscursus (BIC) volgen. Deze wordt gegeven door Loes Meerman. Voorwaarde voor het volgen van deze tweedaagse cursus is dat je een team stuurt/coacht.

In de BIC leer je hoe je een team beter leert roeien. Techniek en oefeningen staan centraal. Loes is een gerenommeerd roeitrainer die zeer inspirerend les geeft. In deze cursus ga je zelf ook roeien, word je gefilmd bij het instrueren en bij het roeien zelf. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en je krijgt een persoonlijk lespakket. Je krijgt antwoord op vragen als ‘hoe leer je de beenkracht optimaal gebruiken’, ‘wat doe je fout’, ‘hoe leer je blessures voorkomen’ en ‘welke oefeningen zijn handig’.

Heb je interesse in deze cursus, kun je dit aangeven door een mail te sturen naar: neieor.negnidielpo.[antispam].@knzrv.nl.

KONINKLIJKE INSTRUCTEURSCURSUS (KIC)

Om de kwaliteit van het roeien op een hoger niveau te krijgen is het van belang om een poule van goede interne gekwalificeerde instructeurs in huis te hebben. Deze interne instructeurs zijn nu al veelal verbonden aan een team, en zouden ook op verzoek (incidenteel) andere teams kunnen coachen.

Daarom organiseert de roeicommissie geregeld een Koninklijke Instructeurscursus (KIC).

De inhoud van de KIC is iedere keer verschillend. Bestaande instructeurs krijgen een uitnodiging als een KIC wordt gegeven.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Coördinator Opleidingen & Instructie via neieor.negnidielpo.[antispam].@knzrv.nl