corona-posters-juli-2020

CORONA & JEUGD

Maatregelen per 15 oktober

Al onze zeil, roei en wal evenementen zijn geannuleerd, de zeil- en roeiboten in eigendom van de Koninklijke, blijven in de box of op de wal, de kleedkamers worden gesloten en de Sociëteit zal haar deuren sluiten. Daarbij zullen gasten*, zij die over land aankomen, voorlopig niet welkom zijn. Passanten, zij die over water aankomen, zijn wel welkom.

Jeugdzeilen

Onze jeugdleden mogen blijven trainen en onderlinge wedstrijden varen in eigen boten als ook clubboten. Er zullen géén gasten mee kunnen varen. De Noordkop zal in twee delen gesplitst blijven: bij de L-steiger de Heintjes (Optimisten) en bij de Vechtsteiger de oudere jeugd (RS Feva en Lasergroepen) of in de J/70. De Noordkaap blijft nog steeds gesloten.

Jeugdzeilers worden gebracht en gehaald volgens het 'Kiss & Ride' principe of komen zelfstandig op de fiets. Alleen trainers en walouders (instructeurs, beachmasters en rescue) mogen hun taak uitvoeren met inachtneming van de 1,5 meter.

* Gasten betreft hier: zij die komen mee zeilen (sporten) in een van onze trainingsprogramma's als het jeugdzeilen of J/70 zeilen. Het betreft hier niet de gasten in de jachthavens.


Naam: Corona - Plan van Aanpak Dinghyzeilen KNZ&RV v4.1  Download
Type: pdf
Grootte: 578 kB