roeivlot-3

Corona en roeien

Bijgewerkt 5 juni 2021

De overheid heeft verdere versoepelingen aangekondigd die eindelijk het roeien ten goede komen; er mag per direct weer in groepen/teams gesport worden. Dus àlle boten uit vloot inclusief de 8+-boten mogen weer het water op. 

Er is nog altijd een aantal voorwaarden van toepassing. Daarnaast blijft voor de teams een schema met vaste trainingstijden c.q. bloktijden gehanteerd. U leest hieronder meer daarover. 

Met klem wordt aan de teamcaptains gevraagd onderstaande reglementen met hun teamleden te bespreken.

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met de roeicommissie via neieor.taairaterces.[antispam].@knzrv.nl 

Trainingstijden/bloktijden 

Het nieuwe schema trainingstijden vindt u onder de knop en is geldig tot aan winter 2021.

Trainingstijden

Voor een soepele doorstroming bij de overname van boten en voor zo min mogelijke stremming op het vlot, dient elk team zich strikt te houden aan de aankomst- en terugkomtijden zoals vermeldt in dit schema.

Het schema geeft ook aan, welke boten aan uw team zijn toebedeeld. Ook daaraan dient u zich te houden. Alleen na overleg met de roeicommissie kan worden afgeweken van tijden en/of boten.

Gebruik boten

 • Het schema trainingstijden teams inclusief toegewezen boten is leidend.
 • Vertrek- en terugkomtijden zoals aangegeven in het schema trainingstijden dienen strikt nageleefd te worden.
 • De boten worden minimaal 24 uur van te voren gereserveerd in 'Boot reserveren'. Buiten het schema trainingstijden bent u vrij boten te reserveren op de door u gewenste tijden mits u voldoet aan de juiste roeibevoegdheden.
 • Voor de coastal-1 en de coastal-2 boten blijven de richtlijnen zoals opgesteld in het 'Reglement van Orde - Derde Bijlage' van kracht.
 • De roeiers stellen zich op het terrein met anderhalve meter op en leggen in 1 beweging de boot te water, pakken de riemen en vertrekken van het vlot op aangeven van de vlot-coördinator.
 • Bij terugkomst haalt men direct de boot uit het water, desinfecteert men de riemen en bergt men de boot op de wal op (tenzij de boot direct wordt overgenomen) en maakt direct plaats voor andere roeiers.
 • Coastal/Rolbankboten:
  • Op het terrein wordt de boot incl. voetenboorden afgesteld (ook bij overname boten) en worden de riemen bij het vlot klaargelegd.
  • Men verblijft zo kort mogelijk op en aan het vlot.

      Gebruik Ergometers

     • Het schema trainingstijden teams is leidend.
     • De ergometers worden minimaal 24 uur van te voren gereserveerd in “boot reserveren”. Buiten het schema trainingstijden bent u vrij ergometers te reserveren op de door u gewenste tijden.
     • Na de training worden de roeimachines schoon gemaakt (handvatten, voetenboorden en displays) en weer in de daarvoor bestemde blauwe hoezen opgeruimd.

     Gezondheid en hygiëne

     Voor de regels ten aanzien van gezondheid en hygiëne wordt verwezen naar de Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen opgesteld door de Rijksoverheid.