Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
roeivlot-2

Corona en Roeien

Wij zijn verheugd dat de roeibeperkingen als gevolg van de Coronacrisis zijn verruimd. De verruiming gaat gepaard met aanzienlijke aanpassingen op het huidige roeibeleid. Zo zijn slechts een beperkt aantal boten beschikbaar en zijn de trainingsmomenten gelimiteerd. Ook de mogelijkheid tot ergometertrainingen behoort tot deze verruiming.

De richtlijnen van het protocol zijn beschreven in onderstaand, door de veiligheidsregio goedgekeurde, document. Wij verzoeken jullie vriendelijk om kennis te nemen van de inhoud van de documenten en deze na te leven.

Coronaprotocol roeien KNZ&RV - versie 1.3 (14 mei 2020)

 

seinvlaggen-cg1-i-will-stand-by-to-assist-you-001

In de praktijk

Hieronder wordt beschreven hoe met dit, door de veiligheidsregio goedgekeurde, protocol in de praktijk om te gaan.

NB. De Koninklijke vervangt MyFleet gelijktijdig met nieuwe reserveringssysteem genaamd ‘Boot Reserveren’, meer op de pagina Informatie Boot Reserveren.

Doelgroep

Om tot een redelijke verdeling van de beperkte bootcapaciteit te komen, hebben we een indeling gemaakt. Onze roeiers zijn grofweg onder te verdelen in 2 groepen, wedstrijdroeiers (zowel gig als coastal) en recreatieve roeiers (in alle bootsoorten). De gig roeiers mogen helaas nog niet roeien in gigs. Om die reden worden ze hier niet nader genoemd; voor deze teams geldt dat ze straks evt wel weer op de ergometer mogen trainen. De wedstrijdroeiers zijn die roeiers die in de bestaande coastal dames- en herenploegen roeien die voornamelijk gecoached worden door Ans, Marcel en Margot. Tot de recreatieve roeiers behoren alle andere roeiers.

Beschikbare boten

Onder het huidige protocol varen we vooralsnog uitsluitend de Coastal skiffs C1x (‘Michiel Poulie’ en ‘Wolfpack’) en de Coastal C2x. Deze boten kunnen worden afgeschreven door leden met de bijbehorende roeibevoegdheid: S-3 of speciale bevoegdheid C1 voor de skiffs en S-3 voor de Coastal C2. De Coastal C2x is slechts beschikbaar voor leden uit één gezin i.v.m. de 1,5 mtr regel.

Bloktijden

Er is gekozen voor twee types bloktijden, afgestemd op de doelgroepen:

1. Bloktijden voor subdoelgroep coastal wedstrijdroeiers (blauw)

2. Bloktijden voor subdoelgroep recreatieve roeiers (rose)

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

ochtend 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
middag 16.30-18.00 16.30-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00
avond 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00

Bij de indeling van de doelgroepen is rekening gehouden met de verhouding wedstrijdroeiers en recreatieve roeiers. De verschillende groepen schikken zich naar de bloktijden en schrijven alleen in hun eigen bloktijden boten/ergometers af. De blauwe bloktijden worden in onderling overleg verdeeld over de coastal-wedstrijdroeiers.

Mocht u buiten deze tijden willen roeien, neem dan contact op met de roeicommissie, dan kunnen we kijken wat er mogelijk is.

Ergometers

Wij zijn bezig met de aanschaf van 4 ergometers. Wanneer deze ergometers worden geleverd is onzeker gezien het beperkte aanbod in de markt. Om sneller van start te kunnen gaan, vragen wij leden eigen ergometers beschikbaar te stellen voor de Vereeniging. Mocht je een ergometer beschikbaar willen stellen, neem dan graag contact op met de roeicommissie.

 • Ergometertrainingen worden beperkt tot zes ergometers maximaal,
 • op 1.5 meter afstand en
 • er mag alleen buiten getraind worden.
 • Voor de ergometers gelden dezelfde doelgroepen en bloktijden als voor het roeien.corona-en-ergometers

Let op, de wedstrijd-gigteams vallen onder de bloktijden van de wedstrijd-coastalroeiers. De bloktijden voor deze wedstrijdploegen (blauw) worden in onderling overleg verdeeld onder de coastal- en gig-wedstrijdteams.

 • De ergometers staan gestald in de riemenloods.
 • Voor de trainingen worden de ergometers opgesteld links van het 'Puddingpaleis' (RIB's). 
 • Voor het gebruik gelden dezelfde gezondheid- en hygiëneregels als voor het roeien.

Afschrijven in Boot Reserveren

Voor het reserveren van boten en ergomterers wordt Boot Reserveren gebruikt. Een eenvoudige afgestemde handleiding vind je HIER. Roeiers maken hun persoonlijke reserveringen zelf, of indien het een training betreft, maakt de reserveringscoördinator van de Wedstrijd Coastal/Gig teams de reservering.

Afschrijven betekent:

 • Alleen de Coastal skiffs C1 en maximaal 6 ergometers
 • Elke roeier mag maximaal 2x per week roeien. Het aantal boten/roeiplaatsen is zeer beperkt en we willen zoveel mogelijk roeiers in de gelegenheid stellen te roeien.
 • Er mag alleen in de aangegeven bloktijden geroeid worden. Dat beperkt het aantal mensen dat gelijktijdig aanwezig is. De bloktijden zijn ook van toepassing op de ergometertrainingen. Zie verder bij Bloktijden.
 • Probeer zoveel mogelijk aansluitend op een andere reservering te reserveren.
 • Je kunt alleen per bloktijd reserveren en de duur van een roeiblok is anderhalf uur (1.5 uur), zodat er voldoende tijd is voor schoonmaak en wisselen.

Corona-coördinatoren

De coördinatoren zijn herkenbaar door het dragen van gekleurde hesjes en hebben de volgende taken:

 • Toezicht houden op de 1.5 meter afstand.
 • Toezicht houden op looproutes.
 • Zorgen dat riemen, dollen, bankje, voetenboord en bootrand schoongemaakt worden bij terugkomst/bij wegvaren.
 • Zorgen dat ergometers voor en na gebruik worden schoongemaakt: handvatten, bankje, display en rails.
 • Zorgen dat roeiers na het trainen direct naar huis gaan. Douchen en verkleden doet men thuis.
 • Niet-leden sturen zij weg van het terrein.

Voor deze taak doen wij een beroep op de leden die nu in deze fase van verruiming zelf mogen roeien. Wil je helpen alles in goede banen te leiden, dan kun je je melden bij de volgende roeicommissieleden:

Gezondheid en hygiëne

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten, totdat iedereen in jouw huishouden weer volledig hersteld is.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand en volg ook de (sport) specifieke richtlijnen van het RIVM indien van toepassing. Schud geen handen. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Was zo vaak als mogelijk je handen grondig met zeep of met desinfecterend middel. Droog je handen met wegwerp papieren handdoekjes.
 • Pas goed op jezelf en op anderen. Geef elkaar de ruimte en help elkaar om afstand te houden maar ook bij andere zaken zoals het schoonmaken en tillen van boten en/of ergometers. 
 • Deelname blijft geheel op eigen risico en is de verantwoordelijkheid van de individuele roeier.

Voor een goed verloop

 • Ben je op de hoogte van de inhoud van teksten op website en bijbehorende documenten.
 • Volg je de instructies van de corona-coördinator altijd op.
 • Schoonmaken boten betreft het schoonmaken van riemen, dollen, bankje, voetenboord en bootrand. Schoonmaken ergometers betreft handvatten, bankje, display en rails.
 • De roeitijd is 1.5 uur inclusief botenwissel/schoonmaak. Zorg dat je op tijd terug bent, zodat de volgende roeier/ploeg de boot veilig kan overnemen.
 • Voor de overnemende roeiers: zorg dat je op tijd bent. Wordt een boot niet overgenomen, help elkaar dan met tillen op gepaste afstand.
 • Afstellen van de boot gebeurt niet op of aan het vlot; wel op het water of bij de roeiloods.
 • Nooit meer dan 4 personen op het vlot.
 • Een reddingsvest is in de C1/C2 verplicht.
 • Een opgeladen telefoon in waterdichte hoes is aan boord.
 • Blijf zorgvuldig omgaan met het materiaal
 • Houd rekening met elkaar.

Tot slot

Het bestuur/de roeicommissie evalueert doorlopend, in samenspraak met roeiers en coaches, het huidige protocol. Documenten en teksten op de website zullen, indien nodig, aangepast worden.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de roeicommissie via neieor.siraterces.[antispam].@knzrv.nl 

Naam: Coronaprotocol Roeien versie 1.3 (14 mei 2020)  Download
Type: pdf
Grootte: 549 kB