Corona en Zeilen

ropes

MAATREGELEN PER 15 OKTOBER 2020

Al onze zeil, roei en wal evenementen zijn geannuleerd, de zeil- en roeiboten in eigendom van de Koninklijke, blijven in de box of op de wal, de kleedkamers worden gesloten en de Sociëteit zal haar deuren sluiten. Daarbij zullen gasten*, zij die over land aankomen, voorlopig niet welkom zijn. Passanten, zij die over water aankomen, zijn wel welkom.

De zeilwedstrijden zijn geannuleerd en onze J/70 vloot blijft ongebruikt voor leden van 18 jaar en ouder. Alleen leden uit hetzelfde huishouden kunnen gebruikmaken van een J/70 (kijk op de pagina Clubboten & Reserveren J/70). Daarnaast onderzoeken wij of het mogelijk is de J/70 weer in te zetten voor 2-personen met inachtneming van de 1,5 meter. Zodra hier meer duidelijkheid over is informeren wij u verder. De club Laser kan ook gereserveerd worden.

Het Bestuur,

Muiden 14 oktober 2020

* Gasten betreft hier: zij die komen mee zeilen (sporten) in een van onze trainingsprogramma's als het jeugdzeilen of J/70 zeilen. Het betreft hier niet de gasten in de jachthavens.

corona-posters-juli-2020