GOLFTAFEL

Zoals al aangekondigd, is er een nieuwe Commissie Golftafel aangetreden: François Six en Pim Boerma hebben hun zetels beschikbaar gesteld aan Peter Koster en Theo van Maaren. Veel zal er niet veranderen. De afgelopen jaren was het, alle inspanningen van de oude Commissie ten spijt, niet altijd eenvoudig voldoende spelers te motiveren de kleuren van de Koninklijke te verdedigen tegen de drie andere sociëteiten, te weten De Maas, De Witte en de Industrieele Groote Club, ofschoon er wel een stijgende lijn in zat. Het ligt voor de hand deze stijgende lijn voort te zetten. Als tweede punt van verbetering mag genoemd worden de resultaten die de Koninklijke wist te behalen; slechts zelden wist een andere sociëteit ons van de laatste plaats te verdringen. Welzeker, wij zijn zeilers en roeiers, maar dat geldt toch ook voor de Maas. En de Witte en de IGC doen al helemaal niets anders dan een borrel drinken en bij tijd en wijle een lezing aanhoren. Kortom, de verovering van de voorlaatste plaats vormt de brandende ambitie van de nieuwe commissie. Dat hiervoor tamelijk vaardige spelers nodig zijn, behoeft niet nader te worden toegelicht. En daarvan hebben we er enkele. Zo hebben we een lijst van zo’n 30 spelers en speelsters waaruit wij kunnen putten. Maar er bereiken ons bij tijd en wijle berichten dat een aantal niet op onze lijst staat en dat ons dientengevolge talent ontglipt. Teneinde stevige teams te kunnen opstellen is het voor alles nodig een min of meer complete lijst te hebben van alle redelijke golfers (zeg t/m handicap 24). U, zulke golfers, wordt met klem verzocht U op te geven via neraam.nav.oeht.[antispam].@gmail.com.

De politiek en PR-wetten schrijven voor dat een nieuwe commissie zich dient te profileren. Welnu, noteert alvast de datum van 28 maart a.s. in Uw agenda, want dan organiseren wij voor de eerste keer een Muiden golfdag, op de Goyer. In de middag uiteraard en met borrel & diner na afloop. Dus een samenzijn waarop wij uitsluitend met elkaar zullen verkeren zonder inmenging van buitenaf.

De nadere details volgen uiteraard tijdig alsmede het verzoek U dan aan te melden.

De Commissie Golftafel