Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Goed nieuws van de roeicommissie

Geplaatst op 08-02-2021  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: roeicommissie

Ondanks de lockdown zit de roeicommissie niet stil!

De vloot

Eind 2020 is een Liteboat C4x+ aangeschaft ter vervanging van de Amalia. Op dit moment worden gesprekken gevoerd over de verkoop van de Amalia. Daarover spoedig meer nieuws. Op basis van het door de ALV goedgekeurde plan wordt de vloot verder uitgebreid met de volgende schepen:

C3x+

De langgekoesterde wens van de rolbankroeiers wordt nu gerealiseerd. Wiersma heeft opdracht gekregen voor een C3x+. Medio april wordt deze verwacht.

C(oastal)2x en 3x C(oastal)1x

Na diverse proefvaarten en testen is gekozen voor een Liteboat C2x. Deze worden eind februari geleverd. Ook zijn er drie Coastal C1x aangeschaft. Deze zijn maandag 1 februari afgeleverd en er is inmiddels al voor de eerste keer in gevaren.

Voor de nieuwe boten zijn 12 sets riemen besteld en voor de C2x en de C1x ook trolleys zodat ze makkelijk verplaatst kunnen worden. 

Hiermee hebben we een prachtige uitbreiding van de vloot gerealiseerd en kunnen er binnenkort meer roeiers aan de slag!

 

c1x-swift-rood-2

Opslag

De uitbreiding van de vloot vraagt om aanpassing van de botenstalling. De Jade, die weinig wordt gebruikt, wordt tegen het plafond gehesen. De C3x+ en C2x komen in het rek rechtsachter. Tegen de houten wand van de pudding loods is een nieuw rek voor de nieuwe Coastals C1x en C2x geplaatst.

 c1x-swifsts-in-rek

Organisatie wedstrijden

Elise de Lange stopt als wedstijdcoördinator. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar fantastische inzet. Ramon Talboo volgt haar op. Ramon heeft veel ervaring in zowel Gig als Coastal roeien en veel wedstrijden succesvol namens de KNZ&RV gewonnen.

Voor zowel de gig- als voor de coastalwedstrijden 2021 zijn de data bepaald. De wedstrijden zijn inmiddels in de roeikalender opgenomen. De data kunnen - al is het met potlood - in de agenda's genoteerd worden. 

Opleidingen

Margot Eras en Caroline Slagt pakken de opleidingen op voor zowel roeiers als instructeurs. Zij hebben met grote voortvarendheid een opleidingsplan gemaakt voor ervaren èn nieuwe roeiers. 

Alle roeileden, die vanaf 2019 lid zijn, zijn benaderd over hun wensen. Ook is er contact geweest met de roei-instructeurs om hun beschikbaarheid te polsen. Alle wensen zijn in kaart gebracht; een instap-/introductie cursus, (beter) leren sturen, boordroeien, varen in de RIBs (voor VB2 bezitters) of zelfstandig Coastal 1 varen. Dit geldt voor zowel beginners als roeiers die de stap willen maken naar een volgende roeibevoegdheid.  

Op korte termijn starten Alicia van Waveren, Robert Boekestijn en Kees Gramkow een introductiecursus. Deze bestaat uit 10 lessen. Hierbij komt ook de cultuur in de loodsen en het vlot aan bod zodat de kwalificaties van onze roeiers aansluiten op de eisen voor het gebruik van de Gigs, Coastal- en rolbank boten.

In mei start de volgende introductiecursus voor de beginnende roeiers en daarna volgen er ook nog opleidingen voor gevorderden en gaan zij op zoek naar nieuwe instructeurs en coaches. Ook op het gebied van sturen en het correct gebruik van onze puddingen kunt u meer informatie van ons opleidingsduo verwachten. In de tussentijd zijn vragen, wensen en ideeën zeer welkom via neieor.negnidielpo.[antispam].@knzrv.nl.

Uiteraard is de uitvoering van de opleidingsplannen afhankelijk van de Covid-maatregelen.

De Roeicommissie