Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Cursus Vaarbewijs

Geplaatst op 04-09-2018  -  Categorie: Algemeen

Het Vaarbewijs is verplicht voor schepen langer dan 15 meter en voor motor- en rubberboten korter dan 15 meter die sneller kunnen varen dan 20 kilometer per uur. Bij controle krijgt u zonder vaarbewijs een boete van € 550,-.

Het is belangrijk om op het water over voldoende basiskennis van vaarregels en veiligheidsmaatregelen te beschikken. Het vaarbewijs is het enige rechtmatige officiële vaardocument dat door de autoriteiten in Nederland en in het buitenland erkend wordt. Ook verhuurders vragen steeds meer om een vaarbewijs.

Vaarbewijs I is de basis. Hiermee mag u met een vaarbewijsplichtig schip op de rivieren, kanalen en kleine meren varen. Als u op de grote wateren wilt varen, dan zult u naast Vaarbewijs I ook het examen Vaarbewijs II moeten behalen. Bent u voor beide examens geslaagd, dan krijgt u Vaarbewijs II samen met het internationaal Vaarbewijs (ICC for inland and coastal waters).

Met Vaarbewijs II (= Vaarbewijs I + Vaarbewijs II) mag u wat Nederland betreft ook op de Waddenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde, de Eems en Dollard, het IJsselmeer, het IJmeer en het Markermeer varen.

Locatie: Sociëteit KNZ&RV
Onder professionele leiding wordt u klaargestoomd voor het examen. 

Behandeling in volgorde cursusboek, dus eerst VB 1 maar wel tussendoor wat onderwerpen en aandachtspunten van VB2. Dit om het interessant te houden.

DATA 2018, aanvang 19.30 uur
Oktober: dinsdag 2, donderdag 11, dinsdag 16, donderdag 25, dinsdag 30
November, dinsdagen: 6, 13, 20, 27   
December, dinsdagen: 4, 11, 18          

Reservedagen:
Van de geplande 12 data zijn er 2 reserve, c.q. uitloop. Zo nodig kunnen er nog avonden volgen in 2019, bij ziekte e.d.

Kosten voor 10 lessen, incl. Vaarbewijs Academy cursusboek klein vaarbewijs I en II en twee consumpties € 130,-
Inschrijven Cursus Vaarbewijs

Ook een stuur van onze roeiboten heeft een Vaarbewijs nodig!

Introducees zijn welkom. 
Jeugdleden kunnen deelnemen vanaf 16 jaar.

Het examen legt u af bij VAMEX. De kosten hiervan dient u zelf te voldoen.

Het mogelijk voorafgaand aan de cursus een dagschotel te gebruiken.
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u tijdig reserveert via tieteicos.[antispam].@knzrv.nl