Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Onderzoek Watersportverbond: Vrije Doorvaart Windparken Op Noordzee

Geplaatst op 27-09-2019  -  Categorie: Nieuws

Bericht van het Watersportverbond


Aan de leden die op de Noordzee varen,

Rijkswaterstaat Noordzee doet onderzoek naar het ruimtegebruik op de Noordzee. Hierbij is doorvaart en medegebruik ruimte in windparken aan de orde. Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het gaat om het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het Prinses Amalia Windpark (PAWP) en het windpark Luchterduinen (LUD). De windparken zijn toegankelijk onder strikte voorwaarden. Met het toegankelijk maken van de windparken heeft de Nederlandse overheid ingezet op meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee. Het recht van vrije doorvaart zoals dat geldt op de Noordzee kan hierdoor deels blijven bestaan, óók binnen de windparken.

Het Watersportverbond zet zich namens u in voor de vrije doorvaart, zodat u als zeiler of motorbootvaarder vrij bent uw koers te bepalen door de windparken. Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van de doorvaart in de windparken vragen wij u daarom om deel te nemen aan de enquête. Het invullen van de enquête duurt c.a. 8 minuten.

Klik hier om deel te nemen aan de enquete


Om namens onze leden op te komen voor de recreatievaart op de Noordzee is het van belang dat deze enquête door zoveel mogelijk 'ervaringsdeskundigen' wordt ingevuld. Helpt u mee? 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Regioteam Noordzee van het Watersportverbond