Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Projectteam 'Herontwikkeling Haven Muiden' van start!

Geplaatst op 17-08-2020  -  Categorie: Nieuws

Het projectteam 'Herontwikkeling Haven Muiden' is van start gegaan!

Naar aanleiding van de oproep in de vorige Nieuwsbrief waarbij wij leden verzochten om vóór 3 juli 2020 een belangstelling kenbaar te maken voor een functie in deze projectgroep hebben wij veel reacties ontvangen. Het is goed en positief om te zien dat dit project leeft bij de leden.

Wij hebben met alle belangstellenden gesproken en naar aanleiding van deze gesprekken een divers team samengesteld dat qua ervaring en kennis aansluit bij de vier gevraagde profielen.

We hebben ervoor gekozen om van start te gaan met een projectteam dat bestaat uit een aantal vaste leden die gedurende de gehele projectduur aangehaakt blijven op het project. Daarnaast werken we ook met specialisten die de projectgroep ondersteunen en hierin participeren met hun specifieke expertise in de periode(s) dat dit gewenst en noodzakelijk is.

Vaste leden Projectteam Herontwikkeling Haven Muiden (PHHM)

Jan-Piet Heemskerk, Fiscus PHHM
Joël van der Leest, Projectleider PHHM
Michael de Niet, Commercie/Vergunningen PHHM
Quirin van Aspert, Commisaris HGT KNZ&RV
Monique Coebergh, Voorzitter PHHM

Projectteam Experts

Martijn Rom Colthoff, Roeien
Hein Nanninga, Haven & Logistiek
Harry Tienstra, Juridisch (Bouwrecht en Ruimtelijke Ordening)

Ook is het ons voornemen om een Raad van Advies te benoemen welke voor de Projectgroep als klankboord kan fuctioneren. Hierop komen wij op een later moment terug.

Wij hebben de eerste bijeenkomsten gehad en werken aan een plan van aanpak waar we vervolgens uitvoering aan gaan geven.

Graag maak ik u tot slot nog attent op onderstaande link. Het betreft een besloten KNZ&RV pagina voor leden waarin wij u op de hoogte zullen houden van de vorderingen van onze Projectgroep: https://www.knzrv.nl/projectgroep-herontwikkeling-haven-muiden 

Met vriendelijke groet,
Monique Coebergh
Voorzitter Projectgroep Herontwikkeling Haven Muiden