Wuif van Berkel - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Geplaatst op 29-04-2021  -  Categorie: Nieuws

Het is ons een genoegen u te laten weten dat ons gewaardeerd lid Wuif van Berkel - Selderbeek op donderdag 29 april jl. door Burgemeester Han ter Heegde, Gooise Meren, namens Zijne Majesteit de Koning is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wij feliciteren haar van harte met deze bijzondere benoeming!

Wuif heeft haar onderscheiding ondermeer gekregen voor haar jarenlange inzet als bestuurslid commissaris Wal van de KNZ&RV. Zoals in het BussumsNieuws vermeld staat: "Mevrouw Wuif van Berkel-Selderbeek (66) uit Bussum is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor de Gooische Hockey Club, het bovenschools bestuur van drie middelbare scholen, de Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging, Cliëntenraad Tergooi Ziekenhuizen, Stichting Vrienden Tergooi, Stichting Viore, Volksuniversiteit Naarden-Bussum en voor de Soroptimisten Club Bussum."

Van harte gefeliciteerd Wuif!

Het Bestuur