Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Voortgang Herontwikkeling Haven Muiden

Geplaatst op 08-03-2021  -  Categorie: Nieuws

Hoewel het in deze tijden overal erg rustig lijkt, gaan de activiteiten voor de herontwikkeling van onze haven gewoon door.

Begeleiding aanvragen & vergunningen

Het Projectteam Herontwikkeling Haven Muiden (PHHM) heeft inmiddels gekozen voor RHO adviseurs om ons te begeleiden in het proces van het aanvragen en verkrijgen van de vergunningen. RHO is een gespecialiseerd adviesbureau dat goed in beeld heeft welke vergunningen, besluiten en toestemmingen er de komende tijd nodig zijn om onze ambities waar te maken. Vanuit het projectteam hebben we tweewekelijks overleg over de status van onze aanvragen en de voortgang. We hebben als projectteam gekozen voor RHO vanwege hun multidisciplinaire aanpak en hun netwerk bij de bevoegde instanties.

Door deze samenwerking met RHO hebben we inmiddels inzicht in onze kansen en belemmeringen, de vereiste vergunningen en onderzoeken. We merken veel enthousiasme bij RHO om gezamenlijk met ons dit lange termijn project te realiseren voor onze mooie haven.

Herinrichting Noordkop

Afgelopen periode heeft het projectteam met veel betrokkenen overlegd hoe de standplaatsen van zeilboten op de Noordkop het beste zouden kunnen worden ingericht. Hierbij natuurlijk ook rekening houdende met de aan- en af-voer van boten en het te water laten ervan.

Zoals uit de eerdere schets blijkt, verwachten we meer plekken te creëren, mede door een stuk landaanwinning. Dit laatste vraagt bijzondere aandacht in verband met de vergunningen die daarvoor verkregen moeten worden.

Selectie architectenbureau

Parallel hieraan is het projectteam nu bezig met de selectie van een architect voor het ontwerp van de nieuwe accommodaties, voor de zeilers op de Noordkop en de roeiers op de Zuidkaap.

Afgelopen maand werd een zestal architecten ontvangen die ons havengebied kwamen bekijken. Acht architecten hebben zich gepresenteerd aan het projectteam. Hierbij werden naast hun creativiteit en de wijze van samenwerking ook interessante onderwerpen belicht zoals eenheid in de uitstraling van onze gebouwen, duurzaamheid, sociale cohesie en circulair bouwen.

We hebben nu vier architecten gevraag een voorontwerp te maken, waarna we er een zullen kiezen met de intentie om daarmee komende jaren het hele traject in te vullen.

In april verwachten we de eerste voorontwerpen aan de leden te kunnen laten zien.

De Projectgroep Herontwikkeling Haven Muiden

 

NB In de stukken van de afgelopen ALV kunt u ook meer informatie vinden van de PHHM. Daarnaast heeft de projectgroep een eigen webpagina Projectgroep Herontwikkeling Haven Muiden op onze website (beide pagina's zijn na inloggen te bekijken).