Opleidingen Roeien

Goed nieuws van de roeicommissie

Aan opleidingen roeien wordt een nieuwe impuls gegeven. Margot Eras en Caroline Slagt zetten de schouders eronder en borduren voort op de initiatieven en opleidingsprogramma’s van hun voorganger, Mirella Doornink.

Margot en Caroline hebben hun opleidingsplannen gepresenteerd aan de roeicommissie. Het betreft een doordacht, robuust en breed plan waarbij niet alleen naar beginners wordt gekeken maar ook naar de roeiers die de stap willen maken naar een volgende roeibevoegdheid. Oók aan opleidingen voor sturen wordt gedacht.

Margot Eras behoeft voor de meeste roeiers geen introductie. Margot is zelf een fervent roeier en heeft met Mirella nauw samengewerkt aan eerdere opleidingsplannen. Margot is regelmatig met cursisten te vinden op het vlot waar zij enthousiast haar kennis opgedaan in de praktijk en in de schoolbanken overbrengt.

Caroline wil haar ervaringen als relatief nieuw lid gebruiken om het opleidingsplan te versterken en te verstevigen zodat nieuwe en huidige leden makkelijker hun weg vinden.

Achter de schermen werken de dames op dit moment aan de voorbereiding voor 2021. U hoort binnenkort meer van hen in de eerst volgende nieuwbrief.

Vragen over opleidingen kunt u sturen naar negnidielpo.neieor.[antispam].@knzrv.nl. U kunt dit adres ook gebruiken om uw opleidingswensen en -ideeën kenbaar te maken.

De roeicommissie wenst Margot en Caroline uiteraard heel veel succes toe, en ziet uit naar een nauwe samenwerking dat met vertrouwen zal resulteren in een mooi en compleet opleidingsplan voor onze roeiers.

De roeicommissie


suzanna-van-baerle-6