Projectgroep Herontwikkeling Haven Muiden

Op dit moment is de commissie PHHM druk bezig met het selectieproces voor een architect. We hebben een selectie gemaakt van architecten welke voldoen aan door ons opgestelde criteria en op basis hiervan 10 architecten geselecteerd en aangeschreven met het verzoek om te participeren in ons KNZ&RV project Herontwikkeling Muiden Haven. Inmiddels hebben vrijwel alle deelenemende architecten onze locatie bezocht en een rondleiding van ons gekregen. In vervolg hierop organiseren wij op 22 en 29 januari virtuele meetings waarin we de architecten die aangegeven hebben te willen participeren (8 uit 10) uitnodigen voor een 1:1 presentatie van 1,5 uur. Tijdens deze presentatie stellen zij het bureau aan ons voor en lichten ze toe waarom we met hen moeten samenwerken. We hebben hen tevens gevraagd om hun affiniteit met de opdracht toe te lichten en hen gevraagd om enkele projecten aan ons te presenteren waaruit hun inspiratie voor deze opdracht blijkt. Het is de bedoeling dat we na deze presentaties in staat zijn om de selectie van archtecten terug te brengen tot 3 bureaus. Met deze archtecten willen we dan daadwerkelijk het proces ingaan van het tekenen van de nieuwe roei-accommodatie. De realisatie van de roei-accommodatie is de eerste fase in het totale projectplan.

Vanzelfsprekend zijn wij voor de realisatie van het gehele project afhankelijk van het vergunningen traject waarvoor wij de hulp hebben ingeroepen van RHO. Dit is een organisatie gespecialiseerd in vergunningen-management.

Daarnaast werkt de commissie aan het inventariseren van eisen en wensen. Op basis hiervan hebben wij de ontwikkelvisie voor de Herontwikkeling van de KNZ&RV haven in Muiden inmiddels kunnen formaliseren naar een voorlopig ontwerp.