Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Vraag&Aanbod

koninklijke-muiden-huidige-situatie

Projectgroep Herontwikkeling Haven Muiden

In de ALV van juni 2020 is aan onze leden een totaal plan voor een herontwikkeling van de haven in Muiden gepresenteerd. In onderstaande pagina's is alleen voor leden, na inloggen, de voortgang te bekijken:

 

PHHM voortgang

 

Ontwikkelingsvisie Bestaand vs Nieuw

 

Projectteam

We hebben ervoor gekozen om van start te gaan met een projectteam dat bestaat uit een aantal vaste leden die gedurende de gehele projectduur aangehaakt blijven op het project. Daarnaast werken we ook met specialisten die de projectgroep ondersteunen en hierin participeren met hun specifieke expertise in de periode(s) dat dit gewenst en noodzakelijk is.

VASTE LEDEN PROJECTTEAM HERONTWIKKELING HAVEN MUIDEN (PHHM)

Monique Coebergh, voorzitter PHHM
Quirin van Aspert, commisaris HGT
Jan-Piet Heemskerk, fiscus PHHM
Hein Nanninga, Haven & Logistiek
Harry Tienstra, Juridisch (Bouwrecht en Ruimtelijke Ordening) 

PROJECTTEAM EXPERTS

Hein Nanninga, Haven & Logistiek
Martijn Rom Colthoff, Roeien
Harry Tienstra, Juridisch (Bouwrecht en Ruimtelijke Ordening)

Ook is het ons voornemen om een Raad van Advies te benoemen welke voor de Projectgroep als klankbord kan functioneren.