Vragenlijst Roeiers 

 

Hieronder volgen enkele vragen m.b.t. de afdracht sportverbonden. Vink aan wat van toepassing is.