dutchsail 3

Financiering en tijd blijven sleutelfactoren bij Nederlandse deelname 36ste America’s Cup

DutchSail werkt aan continuïteit

Scheveningen, 6 mei 2019 – Stichting DutchSail heeft besloten het eco-systeem dat bij aanvang is opgetuigd ten behoeve van de eerste Nederlandse deelname aan de prestigieuze America’s Cup, uit te bouwen tot een nationaal platform gestoeld op continuïteit.

Spanning en enthousiasme
De eerste focus van DutchSail, de financiering van de Nederlandse deelname aan de 36ste America’s Cup, is een challenge op zich. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland volgen elkaar in hoog tempo op; het team rond initiatiefnemer Simeon Tienpont behoudt uitzicht op deelname. Managing Director Eelco Blok: “We hebben inmiddels diverse harde toezeggingen, maar daarmee is de cirkel nog niet helemaal rond. Gelukkig lukt het ons de deadlines steeds weer een stukje op te rekken, om de prachtkansen verder uit te werken. Op de achtergrond is werkelijk alles in beweging; hoewel niet alles zichtbaar is, is het werkelijk ongelooflijk spannend. We beseffen goed dat de factor tijd wel erg begint te dringen, maar opgeven is op dit moment voor ons geen optie. Daarbij voelen we ons meer dan gesteund door de defender, Team New Zealand; we houden ze goed op de hoogte van onze strijd tegen de tijd, en ze vinden het geweldig wat we hier in Nederland aan het optuigen zijn. In hun overtuiging is deelname aan de America’s Cup een nationale aangelegenheid en ze vinden het geweldig dat wij daar ook op inzetten.” Het enthousiasme van het kernteam op de teambase in Scheveningen wordt mede gevoed door de overweldigende hoeveelheid positieve reacties die volgen op de tientallen presentaties bij verenigingen, organisaties en ondernemingen gedurende de afgelopen maanden. De werving van certificaten DutchSail onder betrokken watersporters verloopt voorspoedig. Inmiddels is een handvol harde toezeggingen van bedrijven binnen en de gesprekken met een hoofdsponsor zijn hoopgevend.

Continuïteit
De bv Nederland, en dan met name in de mariene- en maritieme sectoren, is blijvend enthousiast over de kans Nederlandse innovaties toe te passen op de hi-tech monohull foiling AC75; ze zien het als een nat laboratorium. Inmiddels kijken de instituten als Marin, TNO, NLR, Erasmus MC en Deltares al verder en hebben zij zich verbonden aan DutchSail als eco-systeem voor innovatie, technologie en duurzaamheid voor Nederland en het gebruik van de Noordzee in het bijzonder. Meer dan voorheen speelt de technologische spin-off van de AC75 boot in op de duurzaamheids vraagstukken, zoals zero emission shipping en windenergie op zee.
Volgens Stichting DutchSail bestuurslid Hans Huis in ’t Veld hebben de vele contacten van de afgelopen maanden veel synergie opgeleverd tussen de energie-, maritieme- en luchtvaartsectoren: “Een platform als DutchSail is de enige manier om als Nederland competitief mee te draaien in het wereldwijde circuit van de hi-tech wedstrijdzeilsport, of het nu voor de America’s Cup is, voor de Ocean Race of de Vendée Globe, om een paar voorbeelden te noemen. Alleen intensieve, structurele samenwerking zal ons winnaars opleveren. Losse initiatieven zullen nooit een duurzaam momentum kunnen opbouwen; we hebben DutchSail nodig als eco-systeem.''

De America’s Cup
De America’s Cup wordt gezien als het eerste internationale sportevenement en kent zijn oorsprong in 1851, destijds georganiseerd door Queen Victoria van Engeland ter ere van de wereldtentoonstelling, waarbij de deelnemende landen hun innovaties konden etaleren. De cup draagt de naam van het eerste winnende jacht, The America. In 2021 zullen de finales van de 36ste editie vanuit Auckland, Nieuw-Zeeland worden verzeild, het land van de winnaar van de laatste editie.
Kenmerkend voor het America’s Cup format is, dat de verdediger mag bepalen in welk type wedstrijdschip de eerste volgende America’s Cup wordt verzeild. Team New Zealand heeft voor de 36ste editie gekozen voor een gewaagd ontwerp: een monohull van 75 voet (23 meter), met een enkele canting foil, De AC75 kan snelheden ontwikkelen van meer dan 50 knoop, ongekend snel voor een zeilboot van die omvang.
Tienpont heeft de afgelopen maanden intensief onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van Nederlandse deelname. Tienpont: “Nú is de kans voor Nederland om voor het eerst in de historie een Nederlandse uitdager op het water te krijgen. Het ontwerp van de AC75 en de technische specificaties zijn de Nederlandse maritieme en luchtvaartindustrie op het lijf geschreven. De America’s Cup heeft 168 jaar gewerkt als kraamkamer voor de ontwikkeling van technologie. De Nederlandse maritieme sector is erkend wereldleider; het is nu een kwestie om dat leiderschap in te zetten om successen te boeken in deelname aan de 36ste America’s Cup. Tel daarbij op dat onze wedstrijdzeilers tot de beste van de wereld behoren.”

Over DutchSail
De Stichting DutchSail heeft zich ten doel gesteld een op continuïteit gestoelde verbinding te leggen tussen overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven op marien- en maritiem innovatief gebied en de zeilsport. Door de onderlinge samenwerking worden economische en sportieve kansen geschapen rondom steeds relevantere maatschappelijke thema’s; klimaat en energie, voedsel, water, gezondheid, circulaire economie en veiligheid.

De visie van DutchSail benoemt uitdrukkelijk de jeugd als vertrekpunt. Waar watersportverenigingen en in het verlengde daarvan het Watersportverbond de lijn van jeugd naar Olympisch zeilen centraal stelt, neemt DutchSail de positie is om de lijn van jeugd naar professioneel (offshore) wedstrijdzeilen te ontwikkelen. Stichting DutchSail bestuurslid Michiel van Dis: “Met dit initiatief vult DutchSail nadrukkelijk een groot gat in de talentontwikkeling van onze sport. DutchSail gaat het mogelijk maken voor de Nederlandse jeugd een carrière op te bouwen in de magische wereld van het internationale hi-tech wedstrijdzeilen. De mogelijkheden zijn ongekend. De verenigingen KNZ&RV in Muiden en KRZV de Maas uit Rotterdam, die tekenden voor de inschrijving bij The Royal Yacht Squadron, vormen ook de initiatiefnemers van DutchSail.

Om de verbinding tussen de partijen te versnellen, zal DutchSail om te beginnen als uitdager deelnemen aan de America’s Cup in 2021. De America’s Cup is een mondiale aanjager in innovatie en technologie. Het geeft Nederland een prachtkans om zich te profileren met kennis en innovatie gericht op sustainability, life science en performance in combinatie met het meest iconische topsportevenement van de wereld. Een wedstrijdspektakel voor een miljoenenpubliek, dat de top van zeilers, ontwerpers en bouwers bij elkaar brengt uit landen die kunnen leunen op hun innovatieve en geavanceerde technologische industrie.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: sserp.[antispam].@ac36-ned.com