Beste roeiers,

Per direct zijn – met toestemming van de eigenaren - ook de ergometers/roeitrainers (inmiddels 5) te reserveren in MyFleet.

De ergometers zijn eigendom van een aantal leden en worden beschikbaar gesteld aan de roeiers van onze club. De ergometers zijn dus niet van de Koninklijke.

Regels gebruik ergometers:

  1. Reserveer de roeitrainer altijd in MyFleet.
  2. Reserveer alleen het aantal roeitrainers dat nodig is voor de training.
  3. De bankjes en handles van de roeitrainers worden na gebruik schoongemaakt.
  4. De ergometers worden opgeborgen na gebruik *)
  5. Schades aan de roeitrainers worden gemeld in MyFleet. Benoem het nummer **) van de machine.
  6. Gebruikers zorgen zelf voor vervanging batterijen (2x D-cel).
  7. Elke roeier kan maximaal 6 MyFleet-reserveringen per dag maken; dit is inclusief het aantal ergometers dat men wilt reserveren.

Recent zijn de ergometers op kosten van de Koninklijke onder handen genomen door Roeigoed, dus ze zijn in goede conditie.

De handleiding MyFleet is terug te vinden op de KNZ&RV site https://www.knzrv.nl/my-fleet. Voor vragen over MyFleet en voor inloggegevens kun je een mail sturen naar neieor.siraterces.[antispam].@knzrv.nl

*) Zoals aangekondigd in de laatste ALV wordt gewerkt aan de bouw van een krachthonk met ergometers. Tot die tijd is het wat behelpen aangaande stalling en plaats waar getraind kan worden. Deze wintermaanden staan de ergometers in de doucheruimte van de dames en wordt er in de hal getraind. In minder koude maanden staan de trainers in de riemenloods; buiten trainen is dan de beste plek gezien de beperkte ventilatie in de loods.

**) Op moment van schrijven van deze memo hebben de ergometers nog geen nummer. Hier wordt aan gewerkt.