Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Kosten Heintjes en Heinen

Naast de contributie voor het Koninklijk jeugdlidmaatschap betalen de jeugdzeilers ook een 'Heintjes & Heinen bijdrage' en eventueel stallingskosten van de zeilboot op de Noordkop. Daarnaast is bij aanvang van het lidmaatschap eenmalig entreegeld verschuldigd. Voor meer informatie over het Koninklijk lidmaatschap en de kosten klik hier. Hieronder alle kosten onder elkaar:

Kosten Heintjes en Heinen*

Jeugdleden

  • De KNZ&RV contributie is voor Kennismakings-jeugdleden € 50,00 (exclusief KNWV bijdrage) en Gewone jeugdleden € 51,40 (inclusief KNWV bijdrage).
  • Bij aanvang van het Gewone jeugdlidmaatschap betalen jeugdleden éénmalig € 30.- entreegeld.
  • De Heintjes & Heinen bijdrage is € 75,- per jaar
  • Het liggeld voor een Optimist/29-er bedraagt ca. € 75,- het liggeld voor een Feva ca. € 155,- en Laser ca. € 175,- per zomerseizoen. Exacte prijzen zijn op te vragen bij het KNZ&RV secretariaat.
  • Wedstrijdzeilers betalen een bijdrage in Trainingskosten en/of Theoriekosten welke jaarlijks worden vastgesteld en per wedstrijdgroep verschilt. Zie hieronder.

Ouder/verzorger

  • Kennismakingslidmaatschap van de KNZ&RV kost € 350,- per jaar en deze vorm van lidmaatschap is slechts beschikbaar voor Heintjes & Heinen ouders gedurende het eerste seizoen.
  • De kosten voor het Gewone lidmaatschap van de KNZ&RV, dus vanaf het tweede seizoen/na één kalenderjaar, bedragen € 375,- (35 jaar en ouder) en daarnaast éénmalig entreegeld van € 400,-.
  • Levensgezellidmaatschap bedraagt € 100,- per jaar en daarnaast éénmalig entreegeld van € 140,-.

* Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden; deze worden door de ALV vastgesteld. De actuele informatie is te allen tijde in te zien via https://www.knzrv.nl/algemene-informatie

Verzekering

De Optimist, Laser, Feva of 29-er én de zeiler moeten verzekerd zijn. Ga je aan wedstrijden deelnemen, neem dan contact op met je verzekering of er dekking bij wedstrijden is en of die voldoende is!

Kosten Ligplaatsen*

Voor de stalling van je zeilboot op de Noordkop betaal je een bijdrage:

 

Zomerseizoen

(1 maart t/m 30 november)

Winterseizoen

(1 december t/m 28 februari)

Optimist

€ 78,15 (incl BTW)

€ 40,00 (incl BTW)

Laser

€ 175,00 (incl BTW)

€ 40,00 (incl BTW)

RS Feva

€ 155,00 (incl BTW)

€ 40,00 (incl BTW)

29-er

€ 75,00 (incl BTW)

€ 40,00 (incl BTW)

*prijzen op basis van seizoen 2017

Kosten gebruik KNZ&RV Laser

Laser Jeugd

€ 300,- per seizoen (incl BTW)

Laser Wedstrijdgroep

€ 400,- per seizoen (incl BTW)

Trainingsbijdragen

Wedstrijd- en Fevazeilers betalen een trainingsbijdrage; voornamelijk om goede en gekwalificeerde trainers aan te kunnen nemen voor deze groepen. 

Trainingsbijdragen 2020

Voorjaar

Najaar

Optimist Landelijk

€ 260,00

€ 180,00

Optimist Combi

€ 260,00

€ 180,00

Optimist Groen

€ 180,00

€ 120,00

Laser Jeugd

€ 180,00

€ 120,00

Laser Wedstrijd

€ 250,00

€ 165,00

RS Feva

€ 30,00

€ 22,50

29-ers 

€ 23,00 per training in Muiden

 

Voorjaarstraining is van maart t/m juli, Najaarstraining is van augustus t/m november. De Feva groep traint vanaf april t/m juli en van augustus t/m oktober.

Wedstrijdzeilers zijn verplicht de 'Team KNZ&RV' tanktop (voor over het zwemvest) aan te schaffen voor € 25,- bij het secretariaat.

Daarnaast is er de bijdrage voor lidmaatschap van de klasse organisatie (OCN, LON e.a.)

Zomerzeilkampen bijdrage worden ieder jaar doorgegeven en alleen gefactureerd indien men zich hiervoor inschrijft.