Kosten Heintjes 2024

Naast de contributie voor het jeugdlidmaatschap betalen de jeugdzeilers ook een Heintjesbijdrage en eventueel stallingskosten van de zeilboot op de Noordkop. Daarnaast is bij aanvang van het lidmaatschap eenmalig entreegeld verschuldigd. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de KNZ&RV klik hier

Lidmaatschapskosten

Jeugdleden

De KNZ&RV contributie is voor jeugdleden:

  • Jeugdlidmaatschap t/m 17 jaar               €  49,00
  • Eenmalige entreekosten                          €  40,00 
  • Jaarlijkse Heintjesbijdrage                       €107,00 
  • Jaarlijkse afdracht Watersportverbond   €  12,15 

 

Ouder/verzorger

Voor deelname aan het zeilprogramma voor jeugd jonger dan 16 jaar is lidmaatschap van zowel ouder als kind voorgeschreven. De volgende lidmaatschappen voor volwassenen ouder dan 35 jaar zijn daarvoor mogelijk:

  • De kosten voor het Kennismakingslidmaatschap van de KNZ3&RV bedragen  €418,00. Voor deze vorm van lidmaatschap bent u gedurende 12 maanden lid van de KNZ&RV. Daarna vervalt het lidmaatschap en dient een 'Gewoon lidmaatschap' te worden aangevraagd.
  • De kosten voor het Gewone lidmaatschap van de KNZ&RV, dus vanaf het tweede seizoen/na één kalenderjaar, bedragen € 418,00. Daarnaast is éénmalig het entreegeld van € 465,00 verschuldigd.

 

Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden; deze worden door de AV vastgesteld. De actuele informatie is te allen tijde in te zien via https://www.knzrv.nl/algemene-informatie

Verzekering

De Optimist, Laser, Feva of 29-er én de zeiler moeten verzekerd zijn. Ga je aan wedstrijden deelnemen, neem dan contact op met je verzekering of er dekking bij wedstrijden is en of die voldoende is!

Stallingskosten seizoen

Stallingskosten seizoen 1 aprtil - 31 oktober 2024:

  • Stallingskosten Optimist                         €150,00
  • Stallingskosten RS Feva en Laser           €225,00

Trainingsbijdragen

Wedstrijd- en Fevazeilers betalen een trainingsbijdrage; voornamelijk om goede en gekwalificeerde trainers aan te kunnen nemen voor deze groepen. 

Trainingsbijdragen 2024

Voorjaar

Najaar

Optimist Landelijk

€ 

€ 

Optimist Combi

€ 

€ 

Optimist Groen

€ 

€ 

Laser Jeugd

€ 

€ 

Laser Wedstrijd

€ 

€ 

RS Feva

€ 

€ 

29-ers 

€ 

 

Wedstrijdzeilers zijn verplicht de 'Team KNZ&RV' tanktop (voor over het zwemvest) aan te schaffen voor € 25,- bij het secretariaat.

Daarnaast wordt er de bijdrage voor lidmaatschap van de klasse organisatie (OCN, LON e.a.) gevraagd.

Zomerzeilkampen bijdrage worden ieder jaar doorgegeven en alleen gefactureerd indien men zich hiervoor inschrijft.