Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Veiligheid en aansprakelijkheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de Koninklijke. De roeicommissie verwacht van haar leden hetzelfde en ziet toe op het navolgen van de regels.

Roeien op groot, open water kan vooral bij lage water- en luchtemperatuur serieuze risico's opleveren. Naast de bestaande regels die uit het Goed Zeemanschap volgen, gelden er restricties voor het gebruik van de vloot. 

In de Roei-instructiegids der KNZ&RV onder Reglement van Orde worden veiligheid en aansprakelijkheid uitvoerig besproken. De KNZRV Veiligheidsinstructies geeft een meer beknopte versie. Deze beknopte versie hangt tevens op een zichtbare plaats in de roeiloods (oude masten loods). Zorg dat u het reglement kent voor uw eigen veiligheid en die van anderen.

 


Wanneer geldt er een roeiverbod?

Men mag géén gebruik maken van het materiaal uit de roeiloodsen in geval van:

Mist

Verminderd zicht

Mist: indien de Elisabeth Smit niet meer zichtbaar is vanaf het vlot;
Schemering/nacht: na zonsondergang.

Uitzondering hierop wordt gemaakt als er sprake is van een georganiseerde wintertrainingen in de Pilot Gigs. Men voert dan een helder rondschijnend wit licht.

Sterke wind

Bij windkracht 5 Beaufort of hoger mag er slechts met toestemming door of namens het bestuur in rolbankboten geroeid worden. De toestemming is éénmalig en geldig per ploeg. 

Voor Pilot Gigs ligt de grens bij windkracht 6 Beaufort.

De Roeicommissie draagt zorg voor het aanbrengen en onderhouden van een voor een ieder duidelijk leesbare windmeter, welke als maatstaf zal worden gebruikt voor het hierboven bepaalde.

Onweer

Bij onweer of dreigend onweer mag er niet geroeid worden.

Vorst

Als de buitentemperatuur onder de één graad Celsius komt, wordt er in géén geval in rolbankboten en Pilot Gigs geroeid.

Behoudens toestemming door of namens de Commissie Roeien. In dat geval worden de boot en de riemen na gebruik geheel gedroogd.

Voorts mag er bij ijsgang in geen geval geroeid worden

De Roeicommissie draagt zorg voor het aanbrengen en onderhouden van een voor een ieder duidelijk leesbare temperatuurmeter, welke als maatstaf zal worden gebruikt voor het hierboven bepaalde.

.