Corona en KNZ&RV

ropes

Maatregelen per 15 oktober 2020

Geachte leden,

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen is vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur een gedeeltelijke lockdown ingesteld door de Rijksoverheid voor tenminste vier weken. Ook de Koninklijke zal uiteraard haar verantwoordelijkheid hierin nemen en de onderstaande maatregelen vanaf donderdag 15 oktober in laten gaan.

Al onze zeil, roei en wal evenementen zijn geannuleerd, de zeil- en roeiboten in eigendom van de Koninklijke, blijven in de box of op de wal, de kleedkamers worden gesloten en de Sociëteit zal haar deuren sluiten. Daarbij zullen gasten*, zij die over land aankomen, voorlopig niet welkom zijn. Passanten, zij die over water aankomen, zijn wel welkom. Zie voor meer specifieke informatie de 'Corona en... ' pagina's hieronder

Wij hopen dat u in goede gezondheid blijft en dat het tij zal keren.

Het bestuur

Naschrift

* Gasten betreft hier: zij die komen mee zeilen (sporten) in een van onze trainingsprogramma's als het jeugdzeilen of J/70 zeilen. Het betreft hier niet de gasten in de jachthavens.

corona-posters-juli-2020

IN het Weekend

  • Gedurende het jeugdzeilen (instructie en training) is het onmogelijk om op de Noordkop te parkeren en/of uw waterattributen voor privégebruik -anders dan het jeugdzeilen- te water te laten. 
  • Voor booteigenaren is het mogelijk te parkeren vóór Sociëteit of op de dijk (zover mogelijk naar voren en netjes naast elkaar zodat u ruimte laat voor anderen).
  • Kom zoveel mogelijk op de fiets!
  • Een goed gebruik is om de havenmeester te informeren indien u langer dan 24 uur uw auto geparkeerd wilt laten staan of uw box vrij is.

protocollen

In deze tijd van coronamaatregelen zijn we gebonden aan protocollen. Vanuit NOC*NSF gaat een eerste protocol naar de sportbonden. Het Watersportverbond, KNRB en HISWA bewerken deze voor de eigen doelgroepen en dan dienen wij ze naar de Koninklijke situatie te vertalen. Ons protocol zal door de gemeente Gooise Meren/veiligheidsregio getoetst en -al dan niet- goedgekeurd worden.

Het is van groot belang dat we allemaal de regels volgen om onze havens open te houden en actief te kunnen zeilen & roeien!

Wij willen dolgraag 'dat wat mag' faciliteren en houden de (veranderende) maatregelen van de Rijksoverheid dan ook goed in de gaten.

Hieronder de goedgekeurde coronaprotocollen, lees deze graag aandachtig door zodat we allemaal weten wat er van ons verwacht wordt in deze tijd:

 

Corona en

Protocol

Zeilen Corona en Zeilen
Roeien Corona en Roeien
Jeugd Corona en Jeugd
Sociëteit Corona en Societeit
Havens Corona en Havens